Module Information

Cod y Modiwl
CF10120
Teitl y Modiwl
DIWYLLIANT A HUNANIAETH YNG NGHYMRU FODERN
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau
Darlithoedd
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad 2 awr  50%
Asesiad Semester Traethodau: 2 draethawd (1,500 - 2,000 o eiriau yr un)  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

On completion of this module, students should be able to:
a) Identify and explain the key debates concerning the concepts of culture and identity in twentieth-century Wales in a variety of academic disciplines.
b) Demonstrate their knowledge of the history, politics, literary traditions and visual culture of twentieth-century Wales.
c) Reflect critically on the interaction between the cultures of Wales and the formation of group identities, whether they relate to nation, class or gender.
d) Analyse and evaluate a range of primary sources related to the literary and visual cultures of twentieth-century Wales.
e) Develop and sustain arguments ? in both oral (not assessed) and written work
f) Work both independently and collaboratively whilst being able to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Modiwl craidd ar gyfer myfyrwyr sydd yn dechrau cyllun gradd mewn Astudiaethau Cymru Fodern yw hwn. Rhoir i fyfyrwyr gyflwyniad i'r radd, ei sylwedd a'i fframwaith ynghyd a dewisiadau a gynigir yn Rhan 1 a Rhan 2.

Amcan y cwrs yw archwilio cyd-destun hanesyddol a chefndir gwleidyddol Cymru heddiw. Bydd y astudio'r bethynas rhwng gwaith, y rhywiau a chymdeithas mewn llenyddiaeth, theatr a ffilm. Mae'r modiwl yn un rhygddisgyblaethol a bydd yn cynnwys darlithiau a seminarau ar hanes a gwleidyddiaeth yn yr ugeinfed ganrif. Bydd hefyd yn cyflwyno drama, ffilm, ffuglen a barddonaieth yngh Nghymru. Ceir y cyfle felly i astudio cyndeithas a diwylliant Cymru, ac amryw agweddau ar hunaniaeth Gymreig o safbwynt llenorion creadigol a gwleidyddion, newyddiadurwyr ac academyddion.

Mae'r modiwl yn agored hefyd i fyfyrwyr sydd yn dilyn unrhyw gynllun gradd arall.Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4