Module Information

Cod y Modiwl
CY12610
Teitl y Modiwl
CYMRAEG LLYFR A CHYMRAEG LLAFAR II
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
CY20120
Rhagofynion
CY12510

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   80%
Asesiad Semester Gwaith Ymarferol:  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai'r myfyrwyr fedru sillafu geiriau Cymraeg yn gywir heb gymorth 'Cysill'.

2. Dylent ddeall y treigladau a wneir yn yr iaith lenyddol, a gwybod am y bylchau eraill rhwng cyweiriau ffurfiol ac anffurfiol yr iaith.

3. Dylent fod yn ymwybodol o'r prif feini tramgwydd wrth ysgrifennu'r iaith ac yn enwedig wrth gyfieithu o'r Saesneg.

Disgrifiad cryno

Parhad o'r cyflwyniad i fedrau sylfaneol i'r sawl a fyn ysgrifennu Cymraeg graenus. Canolbwyntir ar gonfensiynau sillafu'r iaith, ffurfiau'r iaith lenyddol, y treigladau a phriod-ddulliau.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4