Module Information

Cod y Modiwl
CY20100
Teitl y Modiwl
GLOYWI IAITH
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CT10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Level 1 (cyfartaledd o 40% y 4 modiwl) ac o leiaf 50% yn y modiwl iaith yn achos myfyrwyr ail iaith
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 22 Awr.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   40%
Asesiad Semester Adroddiad Sector Gr P:  15%
Asesiad Semester Traethodau:  45%

Canlyniadau Dysgu

O fanteisio i'r eithaf ar y modiwl hwn byddwch yn meddu ar ymwybyddiaeth o deithi'r Gymraeg ac yn medru ei defnyddio'n raenus ac yn gywir yn ysgrifenedig ac ar lafar. Bydd myfyrwyr a fydd yn rhagori yn medru arddangos meistrolaeth o nodweddion megis orgraff yr iaith, ffurfiau ac amserau berfau, cenedl enwau, y treigladau, llunio cymalau ac adnabod gwahanol fathau o frawddegau.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5