Module Information

Cod y Modiwl
CY31520
Teitl y Modiwl
CERDDI'R GOGYNFEIRDD C.1100-1370
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Cyd-Ofynion
CY332020 NEU CY33120
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwn y 4 modiwl) gyda o leiaf 50% yn modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEY CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 11 awr
Seminarau / Tiwtorialau 11 awr. dosbarth testunol
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester Traethodau: 3,000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:


1. Byddwch yn gyfarwydd a^'r prif fathau o gerddi a gyfansoddwyd gan y Gogynfeirdd, ac a^'r beirdd pwysicaf.

2. Bydd gennych wybodaeth sylfaenol am gefndir hanesyddol a diwylliannol y cerddi, yn enwedig am fywyd y llys yn y ddeuddegfed a'r drydedd ganrif ar ddeg.

3. Bydd gennych ddealltwriaeth o natur a phwrpas gwleidyddol y canu mawl seciwlar, ac o amcanion canu crefyddol y cyfnod, ac fe fyddwch yn medru lleoli'r genres hyn yn nghyd-destun llenyddiaeth Ewrop.

4. Byddwch yn medru darllen detholiad o destunau yn y gwreiddiol (gyda chymorth nodiadau), ac yn medru trosi i Gymraeg Modern rai darnau dethol.

5. Byddwch wedi dysgu sut i ddadansoddi detholiad o gerddi astrus o safbwynt eu hiaith a'u mydr a'u harddull, ac fe fyddwch yn gallu trafod eu gwerth artistig.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o gerddi'r Gogynfeirdd: bydd y pwyslais ar fawl a marwnad y ddeuddegfed ganrif a'r drydedd ganrif ar ddeg. Edrychir hefyd ar y canu crefyddol a'r canu i ferched.

Rhestr Ddarllen

Testun Ychwanegol Atodol
Andrews, Rhian Gwaith Bleddyn Fardd a beirdd eraill ail hanner y drydedd ganrif ar ddeg / Gwasg Prifysgol Cymru, Chwilio Primo Cynddelw Brydydd Mawr. Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr / Gwasg Prifysgol Cymru, Chwilio Primo Dafydd Benfras. Gwaith Dafydd Benfras ac eraill o feirdd hanner cyntaf y drydedd ganrif ar ddeg / Gwasg Prifysgol Cymru, Chwilio Primo Davies, R. R. Conquest, coexistence and change : Oxford University Press Chwilio Primo Llywarch ap Llywelyn. Gwaith Llywarch ap Llywelyn Gwasg Prifysgol Cymru, Chwilio Primo Meilyr Brydydd. Gwaith Meilyr Brydydd a'i ddisgynyddion / Gwasg Prifysgol Cymru, Chwilio Primo Williams, J.E.Caerwyn Poets of the Welsh Princes edition 2r.e. Univ.Wales P. Chwilio Primo Arglwydd Rhys Univ.Wales P. Chwilio Primo Beirdd a Thywysogion Univ.Wales P. Chwilio Primo Horse in Celtic Culture Univ.Wales P. Chwilio Primo Law of Hywel Dda edition n.e. Gomer P. Chwilio Primo Welsh King and His Court, The Univ.Wales P. Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6