Module Information

Cod y Modiwl
CY33320
Teitl y Modiwl
BARDDONIAETH Y GANRIF FAWR
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester Traethodau: 3,000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gyfarwydd a^ detholiad o waith rhai o brif feirdd y bymthegfed ganrif.

2. Byddwch yn gallu adnabod prif genres barddoniaeth Gymraeg y bymthegfed ganrif.

3. Byddwch yn gallu trafod y farddoniaeth yn gyffredinol yn ei chyd-destun hanesyddol a chymdeithasol.

4. Byddwch yn gallu trafod enghreifftiau o farddoniaeth y cyfnod yn fanwl, gan adnabod rhai nodweddion crefft penodol.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o gerddi beirdd yr uchelwyr c.1435-1500. Darllenir detholiad o gerddi o waith beirdd megis Dafydd Nanmor, Guto'r Glyn, Dafydd ab Edmwnd, Lewys Glyn Cothi a Gutun Owain, yn cynrychioli prif genres barddoniaeth y cyfnod.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6