Module Information

Cod y Modiwl
CY33520
Teitl y Modiwl
DATBLYGIAD Y CHWEDL ARTHURAIDD AR OL Y GONCWEST NORMANAIDD
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhagofynion

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester Traethawd 3000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu trafod y gwahaniaeth a ganfyddir rhwng yr Arthur Celtaidd a'r Arthur Normanaidd.

2. Byddwch y gallu trafod y rhan a chwaraewyd gan Sieffre o Fynwy wrth boblogeiddio'r Chwedl Arthuraidd ymysg y Normaniaid.

3. Byddwch yn gallu trafod genre y Rhamant a'i berthnasedd i lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol.

4. Byddwch yn gallu trafod un o'r "Rhamantau" Cymraeg yn ei chyd-destun llenyddol a chymdeithasol.

5. Byddwch yn gallu trafod prif ddylanwadau lle^n Arthuraidd gyfandirol ar lenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6