Module Information

Cod y Modiwl
CY33720
Teitl y Modiwl
LLEN 1640-1740
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CY10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Rhagofynion
Cymraeg Level 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester Traethodau: 3,000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gyfarwydd ag amrywiaeth o ganu rhydd y cyfnod ac a^ rhai o weithiau'r prif awduron rhyddiaith.

2. Byddwch yn gallu trafod enghreifftiau o farddoniaeth ac o ryddiaith y cyfnod yn ddadansoddol a beirniadol.

3. Byddwch yn gallu gosod y testunau llenyddol yn eu cyd-destun cymdeithasol a diwylliannol.

4. Byddwch yn gallu cymharu awduron a^'i gilydd ac adnabod y tebygrwydd a'r gwahaniaethau rhyngddynt.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o ryddiaith y cyfnod yn bennaf gan roi sylw arbennig i brif destunau Morgan Llwyd, Charles Edwards, Theophilus Evans ac Ellis Wynne. Ystyrir hefyd farddoniaeth yr Hen Benillion, cerddi'r Ficer Prichard, cerddi gwleidyddol a chrefyddol.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6