Module Information

Cod y Modiwl
DD30120
Teitl y Modiwl
DADANSODDI THEATR
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2500 o eiriau  50%
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Ailsefyll Unrhyw elfennau a fethwyd ynghynt 

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- arddangos eu dealltwriaeth a`u gwybodaeth o`r Theatr Ewropeaidd drwy ddadansoddi testunau dramataidd a`u gosod yng nghyd-destun datblygiad y cyfrwng yn y cyfnod dan sylw.
- ymateb yn feirniadol i`r deunydd astudiaeth drwy gymhwyso gwaith ysgolheigaidd yn y maes i`w gwaith ysgrifenedig
- Trafod y Ddrama fel amlygiad o fath ar Theatr i safon dderbyniol, gan fedru esbonio natur y berthynas gymhleth rhwng testun ysgrifenedig a chyfrwng celfyddydol fyw, ar lafar ac ar bapur

Disgrifiad crynoYn y modiwl hwn, fe`ch cyflwynir i rai o brif ddramau y theatr fodern Ewropeaidd, ac i dechnegau dadansoddi sy`n gymwys ar gyfer gosod y testunau hynny yn eu cyd-destun priodol.
Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- datblygu technegau dadansoddi a gwerthfawrogi`r testun dramataidd fel model o deip arbennig o theatr
- ymgyfarwyddo a rhai o brif destunau dramataidd y Bedwaredd ganrif ar bymtheg a`r Ugeinfed ganrif
- ehangu`r sgiliau dadansoddiadol a feithrinwyd yn DD10120 yn y flwyddyn gyntaf
- bod yn ymwybodol o theatr fel ffenomenon cymdeithasol a llenyddol cymhleth a chywrain
- amlygu gwahaniaethau rhwng y gwahanol destunau a astudir o ran method a swyddogaeth
- archwilio theatr fel strwythur
Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Brecht, Bertolt (1995) Y Fam Ddewrder a`i Phlant (Mother Courage) Methuen Drama Chwilio Primo Buchner, Georg Woyzeck (cyfieithiad Guto Dafis, ar gael o`r adran) Chwilio Primo Goethe, J.W.F. (1994) Faust: Rhan 1 (Dramau Aberystwyth) CAA Chwilio Primo Hauptmann, Gerhart Y Gwehyddion (The Weavers) Ar gael o`r adran Chwilio Primo Ibsen, Henrik (1960) Pan Ddeffrown Ni, Y Meirw (When We Dead Awaken) Penguin Classics Chwilio Primo Ibsen, Henrik (1958) Rosmersholm Penguin Classics Chwilio Primo Jarry, Alfred (1968) Ubu Frenin (The Ubu Plays) Methuen Chwilio Primo Wedekind, Frank (1995) Deffro`r Gwanwyn (Spring Awakening) Faber and Faber Chwilio Primo
Testun A Argymhellwyd
Broers, Michael (1996) Europe after Napoleon: Revolution, reaction and romanticism 1814-1848 Manchester University Press Chwilio Primo Brown, Marshall (2000) The Cambridge History of Literary Criticism Vol 5: Romanticism CUP Chwilio Primo Celt PB2222 (1965) Y Ddau Chwyldro: Methodism in Wales and Romanticism in Europe Clifton: Drenewydd Chwilio Primo Coleman, P; Lewis J.E.; Kowalik, J.A. (eds.) (2000) Representations of the self from the Renaissance to Romanticism CUP Chwilio Primo Cox, Jeffrey (1987) In the Shadows of Romance: romantic tragic drama in Germany, England and France Ohio University Press Chwilio Primo Cranston, Maurice William (1994) The Romantic Movement Blackwell Chwilio Primo Labbe, Jacqueline M. (2000) The Romantic Paradox: love violence and the uses of romance, 1760-1830 Macmillan: Hampshire Chwilio Primo Schenk, H. G. (1966) The Mind of the European Romantics: an essay in cultural history Constable: London Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6