Module Information

Cod y Modiwl
DD32920
Teitl y Modiwl
THEORI CYFARWYDDO
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
DD10320 Unrhyw ddau o'r tri modiwl canlynol: DD10120, DD10320, DD10520
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester ARDDANGOSIAD YMARFEROL  Gwaith Arddangosfa:  50%
Asesiad Semester TRAETHAWD (2500)  Traethodau:  50%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

- arddangos dealltwriaeth o`r sgiliau priodol, a`r ystod o bosibiliadau ar gael i`r cyfarwyddydd wrth ddehongli testun i`w berfformio
- traethu ar ddatblygiad a thwf y cysyniad a`r ymarfer o gyfarwyddo yn y Theatr Orllewinol ar hyd yr ugeinfed ganrif hyd heddiw
- dangos eu bod yn gyfrifol am eu gwaith creadigol eu hunain ac amlygu ymwybyddiaeth feirniadol o`r gwaith hwnnw mewn trafodaethau
- amlygu, drwy waith ymarferol, eu hymwybyddiaeth o ddulliau cyfarwyddo amrywiol a perthynas y cyfryw ddulliau a gwahanol fathau o theatrDisgrifiad crynoYn y modiwl hwn, fe gyflwynir rhai o egwyddorion sylfaenol y grefft o gyfarwyddo ar gyfer y theatr. Yn y sesiynau dysgu, archwilir datblygiad a thwf y cysyniad o gyfarwyddo ar hyd yr ugeinfed ganrif gan ganolbwyntio ar ddulliau o ddarllen a dehongli drama ar gyfer perfformiad. Trafodir y berthynas rhwng y Cyfarwyddyd a`r Dylunydd, a threfnir sesiynau ymarferol pryd y gall myfyrwyr weithio ac arbrofi ar ddarnau o destunau wedi`u dethol o gyfnodau gwahanol.
Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- dyfnhau eich dealltwriaeth o`r sgiliau priodol, y penderfyniadau, a`r ystod o bosibiliadau sydd ar agor i`r Cyfarwyddydd wrth ddehongli testun i`e berfformio
- cwestiynu rol y sawl sy`n gyfrifol am greu a chlynnu theatr gyfoes
Rhestr Ddarllen

Hanfodol
BRADBY, David & WILLIAMS, David (1988) Director's Theatre Macmillan Chwilio Primo MILLER, J (1986) Subsequent Performances Faber Chwilio Primo MITTER, S (1992) Systems of Rehearsal Routledge Chwilio Primo Manful, Helen (1999) Women Directors on Directing Methuen Chwilio Primo Schneider, R a Cody, G (2002) Re-Directors Routledge Chwilio Primo
Argymhellir - Cefndir
Bogart, Anne (2001) A Director Prepares Routledge Chwilio Primo Manful, Helen (1999) Women Directors on Directing Methuen Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6