Module Information

Cod y Modiwl
DD39020
Teitl y Modiwl
DRAMA AMERICANAIDD
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
Cwblhau Rhan 1 yn llwyddiannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd Darlith 1 x 2 awr yr wythnos
Seminarau / Tiwtorialau Seminar 1 x 1 awr yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Semester 3,000 o eiriau  Traethodau:  40%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

- cyflwyno dealltwriaeth gytbwys o briodoleddau theatraidd y testunau gosod
- gosod y testunau hynny yn eu chy-destun theatraidd, hanensyddol a gwleidyddol priodol
- ymateb yn ddeallus i`r pynciau a drafodir yn y dosbarthiadau

Disgrifiad cryno


Y mae`r modiwl hwn yn archwilio natur a datblygiad Theatr Americanaidd yr ugeinfed ganrif drwy astudio`n fanwl ddetholiad o ddramau gan Eugene O`Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller, Edward Albee, David Mamet, Sam Shepherd a`u tebyg. Bydd y cwrs hefyd yn ymdrin a chyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol a theatrig y dramau a dadansoddi rol ganolig y Freuddwyd Americanaidd yn y testunau gosod. Bydd y prif bwyslais ar natur theatraidd y testun.Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- astudio drama Americanaidd yr ugeinfed ganrif gan roi sylw arbennig i`w chyd-destun hanesyddol, cymdeithasol, gwleidyddol a theatraidd
- archwilio confensiynau llwyfannu gwreiddiol y testunau gosod ac ymateb cynulleidfaoedd cyfoes iddynt
- trafod, gwerthuso a chymharu theatr brif-ffrwd a theatr amgen yn America, ac asesu cyfraniad a dylanwad y theatrau hyn

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Albee, Edward (1960) The American Dream Samuel French Chwilio Primo Albee, Edward (1959) The Zoo Story Samuel French Chwilio Primo Albee, Edward (1965) Who`s Afraid of Virginia Woolf Penguin Chwilio Primo Mamet, David (1978) American Buffalo Eyre Methuen Chwilio Primo Mamet, David (1993) Oleanna Methuen Chwilio Primo Miller, Arthur (1988) Death of a Salesman, The Crucible Methuen Chwilio Primo O`Neill, Eugene (1966) Long Day`s Journey into Night Cape Chwilio Primo O`Neill, Eugene (1966) Mourning Becomes Electra Cape Chwilio Primo Shepherd, Sam (1981) True West, Buried Child, Curse of the Starving Class Faber Chwilio Primo Williams, Tennessee (1984) A Streetcar Named Desire Methuen Chwilio Primo Williams, Tennessee (1976) Cat On A Hot Tin Roof Penguin Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6