Module Information

Cod y Modiwl
FG35010
Teitl y Modiwl
PARATOI PROSIECT
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Cyd-Ofynion
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Ffiseg craidd Blwyddyn 1

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol 48 awr. 12 sesiwn ymarferol pob un yn 4 awr o hyd.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Strategaeth Chwilio'r Llenyddiaeth  - un dudalen (drwy'r Gymraeg)  20%
Asesiad Semester Adolygiad Llenyddiaeth (2500 gair)  50%
Asesiad Semester Cynllun Prosiect ac adnoddau (2 dudalen)  30%
Asesiad Ailsefyll Fel bennir gan y Bwrdd Arholi Adrannol  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyrwyr fedru:
- cynllunio a rhoi eu prosiect unigol ar waith gyda dealltwriaeth dda o ffiseg y dasg a'r cefndir o'r llenyddiaeth

- anabod yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer cyflawni'u prosiect unigol

Nod

Mewn paratoad ar gyfer y Prosiect Unigol FG35530, mae'r myfyriwr yn paratoi a chyflwyno adolygiad o'r llenyddiaeth a thraethawd byr (2500 gair) ar destun y prosiect, o dan arolygaeth agos goruchwyliwr y prosiect.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Trafod gwaith paratoi prosiect ar lafar drwy'r Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Rhoddir y gefnogaeth cyfrwng Cymraeg naill ai gan y goruchwyliwr neu gan diwtor prosiect cyfrwng Cymraeg.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa
Datrys Problemau
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil
Technoleg Gwybodaeth

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6