Module Information

Cod y Modiwl
FG35500
Teitl y Modiwl
PROSIECT UNIGOL 30 CREDYD
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Cyd-Ofynion
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Ffiseg craidd Level 1

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol 128 awr. 32 Sesiwn ymarferol pob un yn 4 awr o hyd
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Arddangosiad o weithdrefn addas a chanlyniadau sampl  - un dudalen  5%
Asesiad Semester Adroddiad Terfynol (5000 gair)  60%
Asesiad Semester Cyflwyniad Llafar (drwy'r Gymraeg)  20%
Asesiad Semester Cynnydd Prosiect  15%
Asesiad Ailsefyll Fel bennir gan y Bwrdd Arholi Adrannol  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyrwyr fedru:

- gweithio'n annibynnol ar brosiect pen agored
- paratoi a chyflwyno adroddiad cynhwysfawr erbyn dyddiad a bennir
- amddiffyn eu gwaith mewn arholiad llafar

Nod

Ar gyfer y modiwl hwn mae'r myfyriwr yn ymgymryd â phrosiect unigol gan ymchwilio i broblem o dan arolygaeth aelod o'r staff academaidd. Gall natur y broblem fod yn arbrofol, damcaniaethol, dadansoddi data neu modelu cyfrifiadurol. Bydd y prosiect yn caniatáu i'r myfyriwr gymhwyso gwybodaeth a thechnegau a ddysgwyd yn ystod y cwrs gradd. Rhoir pwyslais ar ddeall a chymhwyso egwyddorion sylfaenol Ffiseg.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Trafod y prosiect unigol ar lafar drwy'r Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Rhoddir y gefnogaeth cyfrwng Cymraeg naill ai gan y goruchwyliwr neu gan diwtor prosiect cyfrwng Cymraeg.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa
Datrys Problemau
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil
Technoleg Gwybodaeth

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6