Module Information

Cod y Modiwl
FGM5010
Teitl y Modiwl
TRAETHAWD PROSIECT
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
Cwblhau Blwyddyn 3 o'r cwrs gradd MPhys yn llwyddiannus.
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau Tiwtorial bob pythefnos gyda'r goruchwylir, gyda chefnogaeth gan diwtor cyfrwng Cymraeg
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Fel bennir gan y Bwrdd Arholi Adrannol  100%
Asesiad Semester Arholiad Llafar (drwy'r Gymraeg)  20%
Asesiad Semester Traethawd  80%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl, dylai'r myfyrwyr fedru:

- arddangos dealltwriaeth fanwl o Ffiseg eu testun astudio
- adolygu datblygiadau diweddar yn y maes ymchwil a gofnodir yn y llenyddiaeth
- cyflwyno eu gwaith ar lafar ac mewn adroddiad ysgrifenedig ffurfiol

Disgrifiad cryno

Bydd pob myfyriwr yn adolygu testun o faes grwp ymchwil yn y Sefydliad, o dan oruchwyliaeth arolygydd project. Caiff yr adolygiad ei gyflwyno ar lafar ac fel traethawd ffurfiol. Bydd y gwaith yn cynnwys y Ffiseg perthnasol i'r testun a'r datblygiadau ymchwil diweddar ym maes y testun a gofnodir yn y llenyddiaeth.

Bydd traethawd myfyrwyr a fydd yn cymryd y modiwl FGM5860, mewn paratoad ar gyfer y prosiect estynedig yn semester 2.

Cynnwys

Bydd testun yr ymchwil yn wahanol ar gyfer pob project.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Trafod y testun ar lafar drwy'r Gymraeg yn ogystal â'r Saesneg. Rhoddir y gefnogaeth cyfrwng Cymraeg naill ai gan y goruchwyliwr neu gan diwtor prosiect cyfrwng Cymraeg.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa
Datrys Problemau
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil
Technoleg Gwybodaeth

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7