Module Information

Cod y Modiwl
FT21520
Teitl y Modiwl
CYNHYRCHU STIWDIO (S1)
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Cynhyrchiad Tim  30%
Asesiad Semester Log cynhyrchiad  20%
Asesiad Semester Presenoldeb  10%
Asesiad Semester Cyfraniad unigol  40%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

  • Arddangos eu gallu i weithio`r camerau a`r meicroffonau.
  • Arddangos eu gallu i gyflawni nifer o dasgau ymarferol sy`n rhan o weithgarwch stwidio (e.e. cyfarwyddo, cymysgu sain a lluniau neu weithio fel rheolwr/wraig llawr).
  • Arddangos sgiliau a disgyblaethau tim sy`n angenrheidiol wrth weithio mewn amgylchfyd a reolir gan ganllawiau neilltuol.

Disgrifiad cryno

Trafodir nifer o bynciau yn ystod y modiwl, gan gynnwys egwyddorion saethu aml-gamera; sut i gynnal cyfweliadau; sut i greu arddangosiadau syml, darnau i gamera, byrddau capsiwn a sylwebaeth, goleuo, cyflwyno golygfeydd drama syml, recordio perfformiad cerddorol.

Nod

Nod y modiwl yw i ymgyfarwyddo a thechengau cynhyrchiad aml-gamera mewn stiwdio ac i brofi`r sgiliau amrywiol sydd eu hangen wrth gynhyrchu mewn stwidio.

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Watts, Harris (1992) Directing on Camera: a Checklist of Video and Film Techniques Aavo Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5