Module Information

Cod y Modiwl
FT30620
Teitl y Modiwl
DRAMA DELEDU
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Semester Traethawd 2500 o eiriau  Traethodau:  40%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Dangos gwerthfawrogiad o`r amryw fathau o ddramau a gynhyrchir ar gyfer y sgrin fach.
Gwerthuso`r disgwrs beirniadol sy`n bodoli mewn perthynas a drama deledu.

Disgrifiad cryno

Mae`r modiwl hwn yn adeiladu ar y dull a ddefnyddiwyd yn y modiwl Rhan 1 sy`n dadansoddi teledu. Bydd y modiwl yn dadansoddi patrymau fframwaith a phatrymau ysgrifennu ar gyfer y teledu. O gymharu a`r modiwl Rhan 1, mae`r prif ddatblygiad yn y cwrs i`w weld nid yn unig yn ansawdd y dadansoddi sydd ei eisiau, ond yn bwysicach, yn y sylw llawer mwy cynhwysfawr sydd ar awduron megis Potter, Bleasdale a LaPlante.

Nod

Nod y modiwl hwn yw astudio hanes a datblygiad drama deledu yng ngwledydd Prydain, Ewrop a`r Unol Daleithiau. Fe fydd y modiwl yn ystyried cwestiynau ynglyn ag awduraeth, syniadaeth, safon a`r gwahaniaethau rhwng naturiolaeth a gwrth-naturiolaeth.

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Bignall, Jonathan, Lacey, Stephen and Macmurraugh-Kavanagh, Madeleine (2000) British Television Drama, Past, Present and Future, Palgrave Chwilio Primo Brandt, George (Gol.)(1993) British Television Drama in the 1980s. Caergrawnt, CUP Chwilio Primo Cooke, Lez (2003) Television Drama: A History, Llundain, bfi Chwilio Primo Creeber, Glen (2004) Serial Television: Big Drama on the Small Screen, Llundain, bfi Chwilio Primo Jordan, Marian (1981) Realism and Convention in Richard Dyers (Gol) Coronation Street, Monograph 28, Llundain bfi Chwilio Primo Nelson, Robin (1997) TV Drama in Transition: Forms, Values and Cultural Change, Macmillan Chwilio Primo
Testun A Argymhellwyd
Caughie, John (2000) Television Drama: Realism, Modernism and British Cultur, Rhydychen, OUP Chwilio Primo Creeber, Glen (2001) The Television Genre Book, Llundain, bfi Chwilio Primo Fiske, John (1987) Television Culture (Routledge) Chwilio Primo Fuller Graham (Gol)(1993) Dennis Potter: Potter on Potter, Llundain, Faber Chwilio Primo Lay, Samantha (2002) British Social Realism: From Documentary to Brit Grit, Wallflower Press Chwilio Primo Thornham, Sue and Purvis, T (2005) Television Drama: Theories and Identities, Palgrave Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6