Module Information

Cod y Modiwl
FT31520
Teitl y Modiwl
SENSORIAETH
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 1 (2500 o eiriau)  50%
Asesiad Semester Traethawd 2 (2500 o eiriau)  50%
Asesiad Ailsefyll Os methir y modiwl oherwydd methiant i gyflwyno unrhyw elfen unigol o?r asesiad oherwydd salwch neu amgylchiadau arbennig goddefadwy eraill, rhaid ail-gyflwyno?r gwaith hwnnw. 

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. Arddangos dealltwriaeth o gyd-destun sensoriaeth o fewn ffilm a darlledu yn y cyfnod diweddar;
2. Dadansoddi enghreifftiau penodol o sensoriaeth ar waith;
3. Archwilio'r berthynas rhwng sensoriaeth ac ideoleg.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6