Module Information

Cod y Modiwl
FT32300
Teitl y Modiwl
SGRIPTIO UWCH
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd Darlith Gweithdy 1 x 2 awr yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Sgript / Tap: 2 x Script, Script 1 - 50%, Script 2 - 50%  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

GWYBODAETH I DDILYN


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6