Module Information

Cod y Modiwl
FT32910
Teitl y Modiwl
Y TRADDODIAD DOGFEN
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd Darlith/Gweithdy 1 x 3 awr yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2 - 1,500 o eiriau  50%
Asesiad Semester Traethawd 1 - 1,500 o eiriau  Dau draethawd o 1,500 o eiriau yr un, gwerth 50% yr un.  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

 1. DANGOS DEALLTWRIAETH O'R DISGWRS YN YMWNEUD A FILM DDOGFEN A MUDIADAU DOGFEN RHWNG 1920 A 1970
 1. GWERTHUSO'N FEIRNIADOL MODELAU THEORI DOGFEN
 1. CYMHWYSO'R THEORIAU I'R FFILMIAU YN FEIRNIADOL
 1. DANGOS DEALLTWRIAETH DADANSODDOL O WAHANOL TESTUNAU FFILMIG

Nod

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i'r disgwrs beirniadol ar ffilm ddogfen ac i ystyried ymha ffyrdd y datblygodd ffilm ddogfen yn ystod y cyfnod dan sylw fel modd o gyfleu bywyd diwylliannol a phropaganda gwleidyddol. Mae'r modiwl hefyd yn astudio'r ffyrdd y mae datblygiadau technolegol wedi dylanwadu ar y pro-ffilmig ac wedi newid natur ffilm ddogfen

Cynnwys

Darlithoedd:

 1. Materion hanesyddiaethol theori dogfen
 2. Arloeswyr dogfen I: Flaherty
 3. Arloeswyr dogfen II: Vertov
 4. Y Mudiad Dogfen Brydeinig I : Grierson
 5. Y Mudiad Dogfen Brydeinig II: Jennings
 6. Dogfen fel Arsylwi I: Sinemea Rydd
 7. Dogfen fel Arsylwi II: Sinema Verite
 8. Dogfen ar deledu: Pylu'r ffilmiau
 9. Dogfen yn y 70au
 10. Dofodol dogfen

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Aitken, I (ed.) (1998) The Documentary Film Movement:an anthology Edinburgh University press Chwilio Primo Barnouw, E (1993) Documentary :a history of the non-fiction film OUP Chwilio Primo Gillespie, D (2000) Early Soviet Cinema: innovation, ideology and propaganda wallflower Chwilio Primo Macdonald, K and Cousins, m (1996) Imagining Reality: the faber book of documentary Faber Chwilio Primo Nichols, B (1991) Representing Reality:issues ams concepts in documentary Indianna University Press Chwilio Primo Renov, M (1993) Theorizing Documentary Routledge Chwilio Primo Winston, B (1995) Claiming the Real: the documentary film revisited BFI Chwilio Primo

Cavalcanti, Alberto Coalface Chwilio Primo Dziga Vertov Man with a Movie Camera Chwilio Primo Elton and Anstey Housing Problems Chwilio Primo Humphrey Jennings Silent Village ans Fires Were Started; Listen to Britain Chwilio Primo John Grierson Nightmail : Drifters Chwilio Primo Karel Reisz We are the Lambeth Boys Chwilio Primo Lindsay Anderson Everyday except Christmas, O! Dreamland Chwilio Primo Riefenstahl, Leni Triumph of the Will Chwilio Primo Robert Flaherty Nanook of the North and Man of Aran Chwilio Primo Watkins The War Game Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6