Module Information

Cod y Modiwl
GB33820
Teitl y Modiwl
HANES LLEOL YNG NGHYMRU:FFYNONELLAU A GWASANAETHAU
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 Hours.
Seminarau / Tiwtorialau 6 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 1.5 Awr   40%
Asesiad Semester Cyflwyniad Seminar:  10%
Asesiad Semester 1 cywaith oddeutu 3,000 o eiriau  Gwaith Prosiect:  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Ystyrir yn feirniadol swyddogaeth ac arwyddocad hanes lleol yng Nghymru ynghyd a'r nifer cynyddol o ffynonellau sydd ar gael i ddehongli astudiaethau lleol. Edrychir hefyn ar natur y casgliadau a geir mewn llyfrgelloedd, amgueddfeydd, archifdai sirol, etc.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6