Module Information

Cod y Modiwl
GW39920
Teitl y Modiwl
CENEDLAETHOLDEB MEWN THEORI A REALITI
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 14 Hours. 14 x 1 awr
Seminarau / Tiwtorialau 8 Hours. 4 x 2 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Perfformiad Seminar  10%
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau  30%
Arholiad Semester 2 Awr   (1x arholiad 2 awr)  (Gall myfyrwyr, gyda chaniatad y Gyfadran, gael y cyfle i ailsefyll y modiwl hwn, yn ystod cyfnod yr arholiadau ychwanegol fel arfer. Am eglurhad pellach, cysyllter ar Gweinyddydd Academaidd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.)   60%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Prif amcan y modiwl yw sicrhau fod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth o'r prif ddamcaniaethau sy'n ymwneud a gwrieddiau, datblygiad a rol y 'genedl' mewn gwleidyddiaeth gyfoes. Bydd y darlithoedd yn edrych ar gwahanol ffyrdd y mae mobileiddo cenedlaetholol wedi digwydd mewn gwahanol rannau o'r byd, ac yn edrych ar y math o geisiadau sydd wedi cael eu gwneud yn enw'r genedl. Bydd y modiwl hefyd yn ystyried beth yw goblygiadau globaleiddio ag integreiddio Ewropeaidd ar gyfer y ffordd y mae cysyniadau megis hunaniaeth, tiriogaethedd a grym gwleidyddol yn cael eu deall yn y byd modern.

Cynnwys

  • Problemmau damcaniaethol a chysyniadol sy'r codi wrth astudio'r `genedl?
  • Gwahanol esboniadau o darddiad cenedlaetholdeb fel ffenomenon wleidyddol gyfoes
  • Pwy sy'r ffurfio'r genedl? Damcaniaethau primordaidd a dinesig o'r genedl
  • Cenedlaetholdeb leiafrifol a'r broses o 'rodi-cenedl? yn erbyn y wladwriaeth
  • Cenedlaetholdeb yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop
  • Goblygiadau globaleiddio ag integreiddio Ewrop i'r genedl a chenedlaetholdeb
  • Moesoldeb cenedlaetholdeb a hawliau ymwahaniad

Sgiliau trosglwyddadwy

Trwy gydol y cwrs, bydd cyfleoedd i ymarfer a gwella sgiliau darllen, dealltwriaeth a meddwl. Yn y darlithoedd, bydd myfyrwyr yn gwella eu gallu i wrando'r ofalus a chymryd nodiadau. Mewn seminarau, bydd myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau ac yn defnyddio eu sgiliu dadansoddol a rhesymegol. Bydd gofyn iddynt baratoi cyflwyniadau wedi eu selio ar waith ymchwil annibynol a bydd yn defnyddio gwybodaeth o ffynonhellau amrywiol. Byddant yn defnyddio technoleg gwybodaeth wrth gyfleu'r wybodaeth yma, ac yn ymarfer sgiliau cyfathrebu llafar. Trwy ysgrifennu traethawd ag arholiad, bydd cyfle i fyfyrwyr ddangos eu gallu ysgrifennedig ag analytig.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6