Module Information

Cod y Modiwl
HA30020
Teitl y Modiwl
HANESWYR AC YSGRIFENNU HANES
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 x 1 hour lecture
Seminarau / Tiwtorialau 1 seminar pob pythefnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester Un arholiad amser-rhydd (100%) dros 3 diwrnod  100%

Canlyniadau Dysgu

Modiwl craidd ail-flwyddyn yw hwn sydd yn darpar cyfle i fyfyrwyr ail-flwyddyn i astudio hanes ysgrifennu hanes yn y byd gorllewinol ers canol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
1. disgrifio ac asesu datblygiadau allweddol mewn hanesyddiaeth gorllewinol.
2. adolygu'r feirniadol draddodiadau a dulliau hanesyddol.
3. myfyrio'r feirniadol ar waith haneswyr unigol ac `ysgolion? hanesyddol.
4. esbonio datblygiadau hanesyddol yng nghyd-destun symudiadau deallusol ond hefyd yn y cyd-destun o newidiadau sefydliadol, gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol.
5. myfyrio'r feirniadol ar weithiau hanesyddol a gafwyd yn eu cynlluniau gradd.
6. myfyrio'r feirniadol ar faterion allweddol o hanesyddiaeth mewn seminarau, traethodau heb eu hasesu ac arholiad amser-rhydd.

Disgrifiad cryno

Modiwl craidd ar gyfer holl gynlluniau Anrhydedd Sengl yw'r modiwl hwn. Bwriad y modiwl yw cyflwyno disgyblaeth hanes i'r myfyrwyr ac i gynyddu eu hunanymwybyddiaeth fel haneswyr. Mae'r modiwl yn ceisio gwneud hynny trwy archwilio'r modd yr ysgrifennwyd hanes, y defnydd o hanes yn y gorffenol, a chyflwr cyfoes y ddisgyblaeth.

Mae'r modiwl yn dechrau trwy archwilio'r prif fathau o hanes sydd yw cael y tu fewn i'r syllabus ni ac archwilio y prif fudiadau deallusol y tu fewn i'r ddisgyblaeth. Wedyn, mae'r modiwl yn edrych ar ddylanwad disgyblaethau eraill ar haneswyr a phwrpas ysgrifennu hanes gwleidyddol, cymdeithasol ac addysgol yn y presennol.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
A. Marwick (2001) The New Nature of History. Knowledge, Evidence, Language Chwilio Primo A. Munslow (1997) Deconstructing History Chwilio Primo B. Southgate (1996) History What and Why: Ancient, Modern and Post-modern Perspectives Chwilio Primo D. Cannadine (gol.) (2002) What is History Now? Chwilio Primo E. Hobsbawm (1997) On History Chwilio Primo J. Appleby, L. Hunt a M. Jacob (1994) Telling the Truth About History Chwilio Primo J. Tosh (1984) The Pursuit of History Chwilio Primo J. Warren (1998) The Past and its Presenters: An Introduction to Issues in Historiography Chwilio Primo K. Jenkins (1994) Rethinking History Chwilio Primo L. Jordanova (2000) History in Practice Chwilio Primo R. J. Evans (1997) In Defence of History Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6