Module Information

Cod y Modiwl
HA35530
Teitl y Modiwl
MYNAICH, HERETICIAID A DIWIGWYR - EGLWYS A CHYMDEITHAS
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x 1 awr
Seminarau / Tiwtorialau 10 x 1 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 3 Awr   60%
Asesiad Semester 2 traethawd o 2,500 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
a) Meddiannu ac adolygu'r feirniadol y wybodaeth hanesyddol sy'r ymwneud a thueddiadau o fewn yr eglwys a'r gymdeithas ym Mhrydain ac Ewrop yn ystod y cyfnod 1300-1600.
b) Amgyffred y gwahanol ddadleuon a dadansoddiadau hanesyddol o'r testunau dan sylw, o'r canoloesoedd hyd heddiw.
c) Darllen, dadansoddi a gwerthuso mathau gwahanol o dystiolaeth hanesyddol gan gynnwys tystiolaeth drawsbynciol.
ch) Amgyffred y problemau hanesyddol sy'r ymwneud ag astudiaethau eglwysig a chymdeithasol yn ystod y cyfnod dan sylw.
d) Darganfod a defnyddio ffynonellau hanesyddol gwreiddiol gan ystyried eu cefndir a gwerthfawrogi eu hoed a'r breuder.
dd) Deall pwysigrwydd safleoedd hanesyddol a gwerthfawrogi eu rol fel tystiolaeth fyw.
e) Datblygu a chynnal dadleuon hanesyddol.
f) Gweithio'r annibynnol ac mewn cydweithrediad ag eraill, a chymryd rhan mewn trafodaeth o fewn gr'r.
ff) Mynegi dealltwriaeth a thrafod y pwnc dan sylw yn ysgrifenedig.

Disgrifiad cryno

Cyfnod cyffrous o newid a diwygio, yn grefyddol ac yn gymdeithasol, oedd y cyfnod dan sylw yn y modiwl hwn. Amcan y modiwl, felly, yw ceisio esbonio rhai o'r digwyddiadau a oedd tu ol i'r newidiadau o fewn yr eglwys a'r gymdeithas ym Mhrydain ac Ewrop yn ystod y canoloesoedd hwyr a'r cyfnod modern cynnar. Ystyrir cefndir crefyddol y gymdeithas Orllewinol, megis hierarchaeth o fewn yr eglwys, y prif urddau crefyddol yn ogystal a rhai o'r symudiadau a elwir yn `hereticaidd?. Trafodir wedyn y Diwygiad Protestannaidd, y Gwrthddiwygiad a'r Dadeni, a hynny yng nghyd-destun cymdeithasol, crefyddol a gwleidyddol y cyfnod. Rhoddir sylw arbennig i rai cymeriadau allweddol, megis Harri VIII, Martin Luther ac Erasmus. Ymhlith y ffynonellau fydd yn cael eu defnyddio yn y modiwl hwn bydd amrediad o destunau gwreiddiol, yn ogystal ag ymweliad a safle(oedd) hanesyddol priodol, er mwyn dangos ehangder tystiolaeth ysgrifenedig y cyfnod lliwgar hwn.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
A.G. Dickens (1966) Reformation and Society in Sixteenth-Century Europe London Chwilio Primo Bernard Hamilton (1986) Religion in the Medieval West London Chwilio Primo C. Lindberg (1996) European Reformations Oxford Chwilio Primo C.H. Lawrence (1989) Medieval Monasticism 2nd London Chwilio Primo Denys Hay (1966) Europe in the Fourteenth and Fifteenth Centuries London Chwilio Primo E. Cameron (ed.) (1999) Early Modern Europe Oxford Chwilio Primo Eamon Duffy (1992) The Stripping of the Altars ? traditional religion in England 1400-1580 New Haven Chwilio Primo G.W. Searle (1974) The Counter Reformation London Chwilio Primo J.Cartwright (1999) Y Forwyn Fair, Santesau a Lleianod Caerdydd Chwilio Primo J.R. Hale (2000) Renaissance Europe 2nd Oxford Chwilio Primo M. Lambert (2002) Medieval Heresy 3rd London Chwilio Primo R.N. Swanson (1995) Religion and Devotion in Europe, c.1215-c.1515 Cambridge Chwilio Primo R.W. Southern (1970) Western Society and the Church in the Middle Ages London Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6