Module Information

Cod y Modiwl
HC33130
Teitl y Modiwl
CYMRU A'R TUDURIAID 1530-1603
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x 1 awr
Seminarau / Tiwtorialau 10 x 1 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 3 Awr   60%
Asesiad Semester 2 TRAETHAWD O 2,500 O EIRIAU  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of society, religion and authority in Wales in the sixteenth century.
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of the major developments in Welsh history in this period, including the centralisation of authority and the religous changes subsequent to the split from Rome.
d) Gather and sift appropriate items of historical evidence
e) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular the actual text of the Acts of Union, the Protestant proganda produced during the period and the historical discussion on the reception of Protestantism in Wales.
f) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
g) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
h) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Bwriad y cwrs yw archwilio effeithiau rhai o ddatblygiadau arwyddocaol y cyfnod hwn ar Gymru. Astudir rhai pynciau yn fanwl, gan gynnwys cwestiwn dadleuol yr 'uno' rhwng Cymru a Lloegr, ynghyd a natur ac arwyddocad y berthynas rhwng llinach y Tuduriaid a phobl Cymru. Archwilir yn ogystal natur dylanwad y Dadeni Dysg ar Gymru a'r effeithiau ar yr iaith Gymraeg yn fwyaf arbennig. Rhoddir sylw hefyd i dderbyniad y grefydd Brotestannaidd yn y wlad a cheisir asesu'r graddau y llwyddodd y ffydd newydd ac estron hon i ddadorseddu grym dylanwad ofergoeliaeth a dewiniaeth ymhlith y boblogaeth yn gyffredinol.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
G.H. Jenkins (1983) Hanes Cymru yn y Cyfnod Modern Cynnar 1530-1760 Caerdydd Chwilio Primo Glanmor Williams (1993) Renewal and Reformation: Wales c.1415-1642 Rhydychen Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6