Module Information

Cod y Modiwl
LL30320
Teitl y Modiwl
LLENYDDIAETH LYDAWEG
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
LL10120 NEU LL20220

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 20 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Essay: Ymarferion  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dylai'r myfyrwir fod yn gyfarwydd a^ gwaith llenyddol prif lenorion Llydaweg yr ugeinfed ganrif a deall arwyddoca^d a dylanwad cyhoeddi'r Barzhaz Breizh yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

2. Dylai fedru darllen gwaith llenorion cyfoes y Llydaweg.

3. Dylai fedru gwerthfawrogi llenyddiaeth Lydaweg a medru throsi i Gymraeg.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i Ienyddiaeth Lydaweg a geir yn y modiwl hwn. Rhoddir pwyslais ar gyfiethiau o'r Llydaweg i'r Gymraeg. Cynigir y modiwl hwn bob yn ail flwyddyn am yn ail ag LL30420.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6