Module Information

Cod y Modiwl
MT10110
Teitl y Modiwl
GEOMETREG GYFESURYNNOL A FECTORAIDD
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
Mathemateg Safon Uwch (neu gyfartal).
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 1 awr 22 Awr (22 x 1 awr o ddarlithoedd MA10110 trwy gyfrwng y Saesneg).
Seminarau / Tiwtorialau 1 Awr 5 Awr (5 x 1 Awr o ddosbarthiadau tiwtorial).
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester Arholiad semester  2 awr: arholiad ysgrifenedig  80%
Asesiad Ailsefyll Arholiad ail-eistedd  2 awr: arholiad ysgrifenedig  100%
Asesiad Semester 20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. adnabod cyfeiriadau syml yn ddadansoddiadol a geometrig.

2. darganfod hafaliadau sythlinau a dwyranyddion onglog.

3. mesur hyd tangiadau i gylch ac adnabod a yw dau gylch yn iawn-onglog.

4. mesur hafaliadau systemau cylch cyfechelin.

5. adnabod y math o ffurf gonig o ddadansoddi ei hafaliad.

6. mesur hafaliadau tangiadau a sythlinau conigau.

7. defnyddio fectorau i ddatrys problemau elfennol mewn geometreg.

8. mynegi cyfesurynnau pwynt cyffredinol cromliniau arbennig yn barametrig.

9. mesur lluosymiau sgalar a fector o ddau fector.

10. mesur lluosymiau sgalar a fector triphlyg o dri fector.

11. mesur hafaliadau fector llinellau a phlanau.

12. mesur yr ongl rhwng dau blân a'r pellter byrraf rhwng pwynt a phlân.

13. datrys problemau elfennol mewn cinemateg.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno rhai o syniadau hanfodol geometreg - pwyntiau, llinellau, cromliniau, planau ac arwynebau - mewn dull dadansoddiadol, yn defnyddio iaith geometreg gyfesurynnol. Caiff conigau eu dosbarthu yn nhermau eu hafaliadau a nodweddion geometreg. Mae'r cysyniad o dangiad a sythlin hefyd yn cael ei ddatblygu.

Nod

I ddatblygu dealltwriaeth o geometreg a'r allu i ystyried problemau geometrig yn ddadansoddiadol, felly hefyd y ffordd arall.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Giordano, Frank R. (2005.) Thomas' calculus :based on the original work /by George B. Thomas Jr.; as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. 11th ed. Addison-Wesley Chwilio Primo
Testun Ychwanegol Atodol
Stewart, James (2001.) Calculus :concepts and contexts /James Stewart. 2nd ed. Brooks/Cole Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4