Module Information

Cod y Modiwl
MT10310
Teitl y Modiwl
TEBYGOLEG
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Ni ellir cymryd y modiwl hwn ar yr un pryd â MA12410, MA12510 na MA12710.
Rhagofynion
Mathemateg Safon Uwch (neu gyfartal).
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester Arholiad semester  2 awr: arholiad ysgrifenedig  80%
Asesiad Ailsefyll Arholiad ail-eistedd  2 awr: arholiad ysgrifenedig  100%
Asesiad Semester 20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. defnyddio gweithrediadau a nodiant setiau i ddisgrifio digwyddiadau a mesur eu tebygolrwydd.

2. mesur tebygolrwydd yn defnyddio canlyniadau llawn mor debygol mewn gofodau sampl cyfyngedig a pharhaol.

3. defnyddio ffwythiant dosraniad cronnol (cdf) hapnewidyn i fesur tebygolrwydd a chanraddau.

4. darganfod y cdf ar gyfer trawsnewidiadau syml o egwyddorion cyntaf.

5. disgrifio y berthynas rhwng y cdf a (i) y ffwythiant mas tebygolrwydd (pmf) a (ii) y ffwythiant dwysedd tebygolrwydd (pdf).

6. braslunio a disgrifio y pmf a pdf.

7. mesur y cymedr a'r amrywiant o ddosraniadau syml a'r ffwythiannau llinellol o hapnewidyn.

8. esbonio'r syniad o debygolrwydd amodol a'i ddefnyddio i fodelu sefyllfaoedd mwy cymhlyg.

9. defnyddio'r cysyniad o annibyniaeth mewn achosion syml yn cynnwys dilyniannau diddiwedd.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnig sylfaen mewn tebygoleg ac yn rhagarweiniad angenrheidiol i unrhyw astudiaeth ddilynol o ystadegau mathemategol ac ymchwil weithredol. Rhoddir pwyslais ar fodelu wir sefyllfaoedd, gan gynnwys cyfrifon tebygolrwydd wedi'u seilio ar broblemau ystadegol. Bydd y technegau mathemategol sydd eu hangen yn cael eu cyflwyno neu eu hadolygu fel rhan annatod o'r cwrs.

Nod

I gyflwyno myfyrwyr i'r technegau angenrheidiol ar gyfer modelu a deall hap ac i ddatblygu'r allu i fesur tebygolrwydd a momentau o hapnewidion.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
McColl, John H. (1995.) Probability /John H. McColl. Edward Arnold Chwilio Primo Ross, Sheldon M. (1998.) A first course in probability /Sheldon Ross. 5th ed. Prentice-Hall International Chwilio Primo
Testun Ychwanegol Atodol
Wackerly, Dennis D. (2002.) Mathematical statistics with applications /Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. Scheaffer. 6th ed. Duxbury Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4