Module Information

Cod y Modiwl
MT11010
Teitl y Modiwl
ALGEBRA A CHALCWLWS PELLACH
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 1 awr 22 Awr (22 x 1 awr o ddarlithoedd MA11010 trwy gyfrwng y Saesneg).
Seminarau / Tiwtorialau 1 Awr 5 Awr (5 x 1 Awr o ddosbarthiadau tiwtorial).
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester Arholiad semester  2 awr: arholiad ysgrifenedig  80%
Asesiad Ailsefyll Arholiad ail-eistedd  2 awr: arholiad ysgrifenedig  100%
Asesiad Semester 20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. datrys systemau o hafaliadau llinellol.

2. defnyddio lluosymiau yn unol â chyfreithiau algebra matrics.

3. dadansoddi determinantau lluosymiau sgwâr.

4. mesur deilliadau rhannol ffwythiannau â sawl hapnewidyn a sefydlu unfathiannau sy'n eu defnyddio.

5. mesur pwyntiau critigol ffwythiannau â sawl hapnewidyn.

6. dadansoddi lluosrifau cyfannol mewn cyfesurynnau hirsgwar.

7. dadansoddi lluosrifau cyfannol yn defnyddio hapnewidion gwahanol.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw astudio sefyllfaoedd ble mae ffwythiannau sawl hapnewidyn yn codi'n naturiol mewn mathemateg. Mae ffwythiannau llinellol yn arwain at dechnegau i ddatrys hafaliadau llinellol a'r ddamcaniaeth matrics elfennol. Mae ffwythiannau aflinol yn arwain at astudiaeth o ddeilliadau a lluosrifau cyfannol.

Nod

I ddatblygu dealltwriaeth eglur o dechnegau ar gyfer astudio ffwythiannau â sawl hapnewidyn a'r allu i adnabod pryd mae modd defnyddio'r technegau hyn.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Anton, Howard. (2000.) Elementary linear algebra :applications version /Howard Anton, Chris Rorres. 8th ed. Wiley Chwilio Primo Giordano, Frank R. (2005.) Thomas' calculus :based on the original work /by George B. Thomas Jr.; as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. 11th ed. Addison-Wesley Chwilio Primo
Testun Ychwanegol Atodol
Blyth, T. S. (1998.) Basic linear algebra /T.S. Blyth and E.F. Robertson. Springer Chwilio Primo Finney, Ross L. (c1994.) Calculus /Ross L. Finney, George B. Thomas, Jr. ; with the collaboration of Maurice D. Weir. 2nd ed. Addison-Wesley Pub. Co Chwilio Primo Jordan, D. W. (1994.) Mathematical techniques :an introduction for the engineering, physical, and mathematical sciences /D.W. Jordan and P. Smith. Oxford University Press Chwilio Primo Lay, David C. (Nov. 2002) Linear Algebra and Its Applications 3rd ed. Pearson plc Chwilio Primo Stewart, James (2001.) Calculus :concepts and contexts /James Stewart. 2nd ed. Brooks/Cole Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4