Module Information

Module Identifier
TC10100
Module Title
ASTUDIO THEATR A PHERFFORMIO
Academic Year
2010/2011
Co-ordinator
Semester
Semester 1 (Taught over 2 semesters)

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture Darlith 1 x 1 awr yr wythnos
Practical Sesiwn ymarferol 1 x 2 awr yr wythnos
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Darlleniad ymarferol rhagbaratoedig 1  Dau ddarlleniad ymarferol rhagbaratoedig, gwerth 15% or asesiad yr un.  15%
Semester Assessment Sylwebaeth ymarferol mewn grwp  Rhaid ail-gyflwynor gwaith a fethwyd: Gofynir i unrhyw fyfyrwyr syn methur cyflwyniad rwp ail-gyflwyno prosiect unigol a fydd yn dilyn briff a osodir gan diwtor y modiwl.  yn dadansoddi a gosod darn dramataidd rhagbaratoedig yn ei gyd-destun theatraidd  40%
Semester Assessment Sylwebaeth 2000 o eiriau ar destun gosod  Sylwebaeth ymarferol mewn grwp yn dadansoddi a gosod darn dramataidd rhagbaratoedig yn ei gyd-destun theatraidd.  30%
Semester Assessment Darlleniad ymarferol rhagbaratoedig 2  Sylwebaeth 2000 o eiriau ar destun gosod.  15%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

 1. CYFLWYNO DARLLENIAD O'R TESTUNAU GOSOD MEWN FFORDD SY'N AMLYGU EU CREFFT A'U DIDDORDEB DRAMATAIDD
 2. ARDDANGOS DEALLTWRIAETH O'R TESTUNAU GOSOD FEL DIGWYDDIADAU THEATRAIDD
 3. ARDDANGOS GALLU I GYFLAWNI TASGAU YMCHWIL LLWYDDIANNUS FEL FFORDD O GEISIO DATRYS PROBLEMAU CYMERIADU, LLWYFANNU A.Y.B.

Brief description

Trefn arfaethedig y darlithoedd a'r gweithdai:

Darlithoedd:

 1. Tshechof, Gwylan: rhagarweiniad i'r testun
 2. Tshechof, Gwylan: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: rhagarweiniad i'r testun
 4. Ewripides, Y Bacchai: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: rhagarweiniad i'r testun
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: rhagarweiniad i'r testun
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: rhagarweiniad i'r testun
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: y testun a'i gyd-destun theatraidd
Gweithdai Ymarferol

 1. Tshechof, Gwylan: sefyllfa a chymeriad
 2. Tshechof, Gwylan: gofod dramataidd a gofod theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: sefyllfa a chymeriad
 4. Ewripides, Y Bacchai: defodaeth a dinasyddiaeth
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: sefyllfa a chymeriad
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: estroniaeth a meidroldeb
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: sefyllfa a chymeriad
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: etifeddeg ac esblygiad
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: sefyllfa a chymeriad
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: Auschwitz a'r Rhyfel Oer

Content

Trefn arfaethedig y darlithoedd a'r gweithdai:

Darlithoedd:

 1. Tshechof, Gwylan: rhagarweiniad i'r testun
 2. Tshechof, Gwylan: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: rhagarweiniad i'r testun
 4. Ewripides, Y Bacchai: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: rhagarweiniad i'r testun
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: rhagarweiniad i'r testun
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: y testun a'i gyd-destun theatraidd
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: rhagarweiniad i'r testun
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: y testun a'i gyd-destun theatraidd
Gweithdai Ymarferol

 1. Tshechof, Gwylan: sefyllfa a chymeriad
 2. Tshechof, Gwylan: gofod dramataidd a gofod theatraidd
 3. Ewripides, Y Bacchai: sefyllfa a chymeriad
 4. Ewripides, Y Bacchai: defodaeth a dinasyddiaeth
 5. Shakespeare, William, Y Dymestl: sefyllfa a chymeriad
 6. Shakespeare, William, Y Dymestl: estroniaeth a meidroldeb
 7. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: sefyllfa a chymeriad
 8. Ibsen, Henrik, Dychweledigion: etifeddeg ac esblygiad
 9. Beckett, Samuel, Diweddgan: sefyllfa a chymeriad
 10. Beckett, Samuel, Diweddgan: Auschwitz a'r Rhyfel Oer

Notes

This module is at CQFW Level 4