Module Information

Module Identifier
TC10200
Module Title
ASTUDIO FFILM A'R CYFRYNGAU
Academic Year
2010/2011
Co-ordinator
Semester
Semester 1 (Taught over 2 semesters)
Other Staff

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Seminars / Tutorials Seminar 1 x 1 awr yr wythnos
Lecture Darlith/Sesiwn wylio 1 x 3 awr
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd 2,500 o eiriau  60%
Semester Assessment Arholiad 2 awr  40%
Supplementary Assessment Traethawd 2,500 (dewis o deitlau newydd)  60%
Supplementary Assessment Arholiad 2 awr  40%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. Dangos dealltwriaeth o brif ddamcaniaethau ffilm a'r cyfryngau
2. Dadansoddi testunau cyfryngol gweledol yn feirniadol
3. Trafod testunau cyfryngol gweledol yn eu cyd-destun cymdeithasol, hanesyddol a diwylliannol ehangach
4. Ysgrifennu traethodau academaidd sy'n tystio i feddiant sgiliau beirniadaethol a dehongliadol


Notes

This module is at CQFW Level 4