Module Information

Module Identifier
TC30220
Module Title
YMARFER ALLWEDDOL FFILM A'R CYFRYNGAU
Academic Year
2010/2011
Co-ordinator
Semester
Semester 2

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture 10 Darlith x 1 awr
Seminars / Tutorials 10 Seminar x 1 awr
Other 10 Sesiwn Wylio x 3 awr
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd (2500 o eiriau)  50%
Semester Assessment Portffolio Beirniadol (gwerth 2500 o eiriau)  50%
Supplementary Assessment Traethawd (2500 o eiriau) - (i deitl newydd)  50%
Supplementary Assessment Portffolio Beirniadol (gwerth 2500 o eiriau)  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Arddangos gwybodaeth eang o'r arferion a astudiwyd

Arddangos gallu i werthuso a lleoli testunau o fewn cyd-destun addas

Arddangos y gallu i gymhwyso gwybodaeth gysyniadol a hanesyddol wrth drafod gwaith ymarferol

Arddangos dealltwriaeth addas o waith ymarferol fel ymarferiad deallusol esthetaidd.

Brief description

Fe fydd y modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i waith allweddol ym maes ffilm a theledu. Bwriad y modiwl
yw rhoi profiad i fyfyrwyr o asesu gweithiau unigol mewn cyd-destun addas er mwyn codi eu hymwybyddiaeth o natur ffilm a¿r cyfryngau.
Rhoddir sylw penodol i ddadansoddi esiamplau o waith, wrth eu gosod mewn cyd-destun hanesyddol a chymdeithasol addas.

Content

Hanes
Y camera
Golygu
Sain
Naratif
Ideoleg
Perfformio
Genre
Awduriaeth
Cynrychiolaeth

Module Skills

Skills Type Skills details
Communication Datblygir y sgiliau hyn wrth drafod ac archwilio syniadau mewn seminarau. Mae'r traethawd hefyd yn datblygu ac yn asesu gallu'r myfyrwyr i gyfathrebu mewn modd effeithiol.
Improving own Learning and Performance Er na asesir y medr yma yn ffurfiol, fe fydd cyfle i fyfyrwyr drafod eu prosesau dysgu gyda'u cyd fyfyrwyr a'r tiwtor. Rhoddir adborth manwl i draethodau ar y ffurflenni asesu.
Information Technology Er nad yw'n cael ei asesu yn ffurfiol, disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio'r We i ymchwilio, medru defnyddio pecynnau gair brosesu, ac i fod yn gyfarwydd a system e-bost y Brifysgol.
Personal Development and Career planning Datblygu ymwybyddiaeth o ddiddordeb a medrau personol, ac ychwanegu at sgiliau sylfaenol.
Problem solving Fe fydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau dadansoddol wrth drafod y testunau. Rhydd y traethawd a¿r portffolio gyfle i fyfyrwyr i ymateb yn greadigol ac yn ddadansoddol; mae trefn yr aseiniadau yn rhoi cyfle iddynt fyfyrio ar eu hymateb i'r gwaith.
Research skills Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen ac ymchwilio i ystod eang o ffynonellau (llyfrau, cyfnodolion, y we) ar gyfer seminarau ac asesiadau. Sail y seminarau fydd dadansoddi deunydd academaidd. Rhydd y traethawd gyfle i fyfyrwyr i gynhyrchu dadansoddiad ysgrifenedig a ddaw yn sgil yr ymchwil a wnaethpwyd ar gyfer y darlithoedd a'r seminarau.
Subject Specific Skills
Team work Fe fydd disgwyl i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau bychan yn y seminarau, ac i ddeall deinamig trafodaeth.

Notes

This module is at CQFW Level 6