Module Information

Module Identifier
TC31920
Module Title
FFILM A CHYFRYNGAU CYMRU
Academic Year
2010/2011
Co-ordinator
Semester
Intended for use in future years
Co-Requisite
Cwblhau Rhan 1 Astudiaethau Ffilm a Theledu yn llwyddiannus
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd (2000 o eiriau)  40%
Semester Assessment Traethad (3000 o eiriau)  60%
Supplementary Assessment Traethawd (2000 o eiriau) - (i deitl newydd)  40%
Supplementary Assessment Traethawd (3000 o eiriau) - (i deitl newydd)  60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. Datblygu corff systemataidd a datblygiedig o wybodaeth am hanes y cyfryngau yng Nghymru

2. Datblygu gwybodaeth am dadleuon cyfoes am ffilm a'r cyfryngau yng Nghymru

3. Deall, cymharu a dadansoddi damcaniaethau am hanes ffilm a'r cyfryngau, a natur ffilm a chyfryngau cyfoes yn gritigol

4. Cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth er mwyn asesu'n feirniadol y problemau cyfoes sy'n wynebu ffilm a'r cyfryngau yng Nghymru

Aims

Cyflwynir y modiwl newydd hwn fel rhan o ailstrwythuro'r radd BA Astudiaethau Ffilm a Theledu. Mae'r modiwl yn llenwi bwlch yn ein darpariaeth bresennol. Mae ffilm a chyfryngau Cymru yn rhan ganolog o faes ymchwil nifer o staff yr adran. Cyflwynir y modiwl hwn er mwyn cynnig darpariaeth unigryw a fydd yn lleoli'r cynllun gradd yn ddaearyddol ac yn sefydliadol.

Brief description

Fe fydd y modiwl hwn yn edrych ar ddatblygiad y cyfryngau yng Nghymru, gan gynnwys ffilm, teledu, y wasg, a'r rhyngrwyd. Archwilir yr hinsawdd ddarlledu hanesyddol a chyfoes, gan ystyried hanes, polisiau a strwythurau darlledu, prif fudiadau a sefydliadau, yn ogystal a thestunau neilltuol. Dehonglir damcaniaethau sy'n rhoi modd o ddeall y sialensiau sy'n wynebu'r cyfryngau yng Nghymru heddiw.

Content

Darlithoedd
Hanes a Chyd-destun

Damcaniaethau am y cyfryngau yng Nghymru

Sefydliadau Prydeinig: BBC ac ITV

Ffilmiau Amatur Cynnar

Y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg

S4C

Y Sector Annibynnol: Teliesyn

Y Wasg

Y Rhyngrwyd

Blogiau a Gwe 2.0

Seminarau
Fe fydd y seminarau yn dilyn yr un patrwm a'r uchod.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Ddim yn berthnasol i'r modiwl
Communication Cyfrannu at drafodaethau seminar, ysgrifennu ar gyfer gwaith a asesir, darllen
Improving own Learning and Performance Er na asesir y medr yma yn ffurfiol, fe fydd cyfle i fyfyrwyr drafod eu prosesau dysgu gyda'u cyd fyfyrwyr a'r tiwtor. Rhoddir adborth manwl i draethodau ar y ffurflenni asesu
Information Technology Er nad yw'n cael ei asesu yn ffurfiol, disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio'r We i ymchwilio, medru defnyddio pecynnau gair brosesu, ac i fod yn gyfarwydd a system e-bost y Brifysgol
Personal Development and Career planning Datblygu ymwybyddiaeth o ddiddordeb a medrau personol, ac ychwanegu at sgiliau sylfaenol
Problem solving Adnabod problemau wrth drafod pynciau, bod yn ymwybodol o gymhlethdodau wrth geisio ffurfio atebion
Research skills Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen ac ymchwilio i ystod eang o ffynonellau (llyfrau, cyfnodolion, y we) ar gyfer seminarau ac asesiadau
Subject Specific Skills
Team work Fe fydd disgwyl i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau bychan yn y seminarau, ac i ddeall deinamig trafodaeth

Notes

This module is at CQFW Level 6