Module Information

Cod y Modiwl
FGM5010
Teitl y Modiwl
TRAETHAWD PROSIECT
Blwyddyn Academaidd
2012/2013
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Fel bennir gan y Bwrdd Arholwyr Adrannol  100%
Asesiad Semester Arholiad Llafar (yn Gymraeg)  20%
Asesiad Semester Traethawd (yn Saesneg, ond gall unigolyn gyflwyno'i adroddiad yn Gymraeg pe byddai'n dymuno)  80%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr allu:

• Ddangos dealltwriaeth fanwl o Ffiseg eu testun astudio.

• Adolygu datblygiadau diweddar yn y maes ymchwil o ddiddordeb a gofnodir yn y llenyddiaeth.

• Cyflwyno eu gwaith ar lafar ac mewn adroddiad ffurfiol.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7