Module Information

Cod y Modiwl
GC32700
Teitl y Modiwl
GAELEG YR ALBAN
Blwyddyn Academaidd
2012/2013
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
GC10620 a GC10720 neu GC20620 a GC20720 neu IR10620 a IR10710
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 33 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   arholiad atodol  100%
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Traethodau: ymarferion  25%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu adnabod a defnyddio'r rhan fwyaf o bwyntiau gramadegol a chystrawennol Gaeleg yr Alban.

2. Byddwch yn gallu darllen gyda chymorth geiriadur amryw ddarnau rhyddiaith yng Ngaeleg yr Alban.

3. Byddwch yn gyfarwydd a^ rhai agweddau ar draddodiadau llafar Gaeleg yr Alban.

4. Byddwch yn gallu cyfieithu brawddegau i'r Gaeleg.

5. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs syml yng Ngaeleg yr Alban.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i brif nodweddion sylfaenol yr iaith fodern.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6