Module Information

Cod y Modiwl
MT39910
Teitl y Modiwl
PROSIECT MEWN MATHEMATEG NEU YSTADEGAETH
Blwyddyn Academaidd
2012/2013
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Ar gael yn semester 1 a 2
Rhagofynion
MT20110 or MA20110

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 10 awr. Tiwtorial.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Adroddiad ysgrifenedig. 
Asesiad Semester Adroddiad. Dyddiad cyflwyno adroddiadau ar gyfer Semester 1: **. Dyddiad cyflwyno adroddiadau ar gyfer Semester 2: **.  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fod wedi datblygu:
1. y gallu i gasglu gwybodaeth yn annibynnol, gan ddefnyddio'r llyfrgell, rhwydwaith cyfrifiaduro ac adnoddau'r rhyngrwyd;

2. y gallu i ddechrau ymchwiliadau bychain, llunio problemau addas a'u datrys;

3. y gallu i gyflwyno adroddiad manwl ar y gwaith a wnaed wedi ei baratoi gan ddefnyddio prosesydd geiriau.

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl hwn yw cynorthwyo myfyriwr i ddilyn ymchwiliadau mathemategol neu ystadegol gan weithio mor annibynnol a phosibl o gyfarwyddyd uniongyrchol, ac i baratoi adroddiad cydlynol o'r ymchwiliadau. Gall y myfyriwr ddewis y maes mathemategol a ymchwilir. Dewisir y testun neilltuol mewn ymgynghoriad â goruchwylydd, a bydd y myfyriwr yn cyfarfod â'r goruchwylydd am awr yr wythnos ar y mwyaf. Prif bwrpas y tiwtorialau yma yw i sicrhau nad yw datblygiad y prosiect yn cael ei amharu gan anawsterau neu gamddealltwriaeth ac i wneud awgrymiadau fel bo'n briodol.

Nid yw'r modiwl ar gael i fyfyrwyr MMath, gan y bydd yn rhaid iddynt wneud gwaith prosiect sylweddol yn eu pedwaredd blwyddyn.

Dylai myfyrwyr sy'n bwriadau dilyn y modiwl yn 2011/12 ymgynghori â Mr D A Jones cyn cofrestru er mwyn penderfynu a fedrir trefnu astudiaeth a goruchwylydd addas.

Cynnwys

Bwriad y modiwl hwn yw cynorthwyo myfyriwr i ddilyn ymchwiliadau mathemategol neu ystadegol gan weithio mor annibynnol a phosibl o gyfarwyddyd uniongyrchol, ac i baratoi adroddiad cydlynol o'r ymchwiliadau. Gall y myfyriwr ddewis y maes mathemategol a ymchwilir. Dewisir y testun neilltuol mewn ymgynghoriad â goruchwylydd, a bydd y myfyriwr yn cyfarfod â'r goruchwylydd am awr yr wythnos ar y mwyaf. Prif bwrpas y tiwtorialau yma yw i sicrhau nad yw datblygiad y prosiect yn cael ei amharu gan anawsterau neu gamddealltwriaeth ac i wneud awgrymiadau fel bo'n briodol.

Nid yw'r modiwl ar gael i fyfyrwyr MMath, gan y bydd yn rhaid iddynt wneud gwaith prosiect sylweddol yn eu pedwaredd blwyddyn.

Dylai myfyrwyr sy'n bwriadau dilyn y modiwl yn 2011/12 ymgynghori â Mr D A Jones cyn cofrestru er mwyn penderfynu a fedrir trefnu astudiaeth a goruchwylydd addas.

Nod

Bwriad y modiwl hwn yw cynorthwyo myfyriwr i ddilyn ymchwiliadau mathemategol neu ystadegol gan weithio mor annibynnol a phosibl o gyfarwyddyd uniongyrchol, ac i baratoi adroddiad cydlynol o'r ymchwiliadau. Gall y myfyriwr ddewis y maes mathemategol a ymchwilir. Dewisir y testun neilltuol mewn ymgynghoriad â goruchwylydd, a bydd y myfyriwr yn cyfarfod â'r goruchwylydd am awr yr wythnos ar y mwyaf. Prif bwrpas y tiwtorialau yma yw i sicrhau nad yw datblygiad y prosiect yn cael ei amharu gan anawsterau neu gamddealltwriaeth ac i wneud awgrymiadau fel bo'n briodol.

Nid yw'r modiwl ar gael i fyfyrwyr MMath, gan y bydd yn rhaid iddynt wneud gwaith prosiect sylweddol yn eu pedwaredd blwyddyn.

Dylai myfyrwyr sy'n bwriadau dilyn y modiwl yn 2011/12 ymgynghori â Mr D A Jones cyn cofrestru er mwyn penderfynu a fedrir trefnu astudiaeth a goruchwylydd addas.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6