Module Information

Cod y Modiwl
TC23020
Teitl y Modiwl
CYNHYRCHU TELEDU
Blwyddyn Academaidd
2012/2013
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Eraill Gweithdy 1 x 2 awr yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Dyddiadur (Cynhyrchu Camera Sengl)  50%
Asesiad Semester Arholiad Grwp ac Aseiniadau Ychwanegol (Cynyrchu Aml Gamra)  50%
Asesiad Ailsefyll Dyddiadur (Cynhyrchu Camera Sengl)  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Ysgrifenedig (Cynyrchu Aml Gamra)  50%

Disgrifiad cryno

Gweler FM21420 Television Production


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5