Module Information

Cod y Modiwl
TC23420
Teitl y Modiwl
LLEOLIAD YMCHWIL CYNHYRCHU CYFRYNGAU
Blwyddyn Academaidd
2012/2013
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 Darlith-Gweithdy 2 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Portffolio Creadigol (gwerth 2000 o eiriau)  40%
Asesiad Ailsefyll Cwblhau lleoliad gwaith a gwerthusiad (gwerth 3000 o eiriau)  60%
Asesiad Semester Portffolio Creadigol (gwerth 2000 o eiriau)  40%
Asesiad Semester Cwblhau lleoliad gwaith a gwerthusiad (gwerth 3000 o eiriau)  60%

Disgrifiad cryno

Gweler FM20320 Media Production Research Placement

CANIATEIR I FYFYRWYR GOFRESTRU AM Y MODIWL HWN AR OL IDDYNT SICRHAU BOD Y TREFNIADAU LLEOLIAD GWAITH YN EU LLE. CYFRIFOLDEB Y MYFYRIWR YW SICRHAU BOD Y TREFNIADAU HYNNY YN EU LLE

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5