Module Information

Cod y Modiwl
FGM5860
Teitl y Modiwl
Prosiect Estynedig
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ail-gyflwyno cydrannau sydd wedi'u methu.  100%
Asesiad Semester Ymarfer ar baratoi ac adolygu prosiect (Gregynog) (drwy'r Saesneg)  15%
Asesiad Semester Adroddiad Ffurfiol gan gynnwys yr adolygiad llyfryddiaeth (yn Saesneg, ond gall unigolyn gyflwyno'i adroddiad yn Gymraeg pe byddai'n dymuno)  60%
Asesiad Semester Cynnydd (bydd naill ai y goruchwylydd yn siarad Cymraeg, neu caiff aelod o staff sy'n medru'r iaith ei g(ch)lustnodi i ddarparu cefnogaeth terminoleg law-yn-llaw gyda chyfarwyddyd y goruchwylydd.)  10%
Asesiad Semester Cyflwyniad Llafar (yn Gymraeg)  15%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr allu:

1. Dangos dealltwriaeth fanwl o'r ffiseg yn eu testun astudio.
2. Adolygu'r datblygiadau diweddar yn y maes ymchwil dan sylw fel a gofnodir yn y llyfryddiaeth a arfarnwyd.
3. Cynllunio a gweithredu prif brosiect ymchwil y cwrs gradd.
4. Dehongli a thrafod eu canlyniadau yn nghyd-destun y wybodaeth gyfredol ar y testun.
5. Cyflwyno eu gwaith ar lafar ac mewn adroddiad ysgrifenedig ffurfiol.
6. Paratoi, cyflwyno ac adolygu ceisiadau ymchwil.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7