Module Information

Cod y Modiwl
GW35820
Teitl y Modiwl
Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Cyfraniad i Seminar / Cofnod Dysgu  20%
Asesiad Semester 1 x traethawd 3,000 o eiriau  50%
Arholiad Semester 2 Awr   1 x arholiad 2 awr  30%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr allu:
1. Amlinellu damcaniaethau'r meddylwyr allweddol ym maes damcaniaeth wleidyddol ryddfrydol gyfoes.
2. Amlinellu syniadau athronyddol craidd y damcaniaethau hynny a gynhwysir yn y cysyniad o `Gyfiawnder Byd-eang?.
3.Gwerthuso goblygiadau agweddau `gwladwriaethol? a `chosmopolitan? yng nghyd-destun damcaniaethau gwleidyddol rhyngwladol.
4. Gwerthuso a chynnig dadleuon damcaniaethol.
5. Cymharu a dadansoddi'r gritigol y syniadaeth yngl'r ag anghyfartaledd byd-eang.
6. Cloriannu ystod eang o argymhellion polisi ar gyfer cynnig cymorth i ranbarthau annatblygedig.
7.Dadansoddi goblygiadau normadol ystod o bersbectifau ar dan-ddatblygiad.
8.Trafod arwyddocad a rol ehangach damcaniaeth wleidyddol ryngwladol o fewn maes Cysylltiadau Rhyngwladol.

Nod

Mae'r modiwl hwn yn ychwanegu at ddarpariaeth yr Adran ym maes damcaniaeth wleidyddol ryngwladol a maes gwleidyddiaeth y trydydd byd trwy ddarparu ffocws ar y trafodaethau damcaniaethol a normadol yng nghyd-destun y byd annatblygedig Mae'n ategu at y ddarpariaeth gyfredol mewn ystod o feysydd gwahanol gan adeiladu ar y wybodaeth a rennir mewn modiwlau Rhan Un megis GW12220 Chwyldro a Dilyniant mewn Athroniaeth Wleidyddol, GW10420 Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol, a GW10620 Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol y Trydydd Byd a modiwlau Rhan Dau megis IP39220 The Third World in International Politics. Mae'n galluogi myfyrwyr sydd a diddordeb yn y pwnc i gaffael gwybodaeth arbenigol am nifer o ddamcaniaethau ar dan-ddatblygiad, trafodaethau polisi, a dadleuon athronyddol yngl'r a phwysigrwydd a'r rheidrwydd moesol i roi cymorth i'r anghenus pell.

Cynnwys

Mae'r modiwl hwn yn ychwanegu at ddarpariaeth yr Adran ym maes damcaniaeth wleidyddol ryngwladol a maes gwleidyddiaeth y trydydd byd trwy ddarparu ffocws ar y trafodaethau damcaniaethol a normadol yng nghyd-destun y byd annatblygedig Mae'n ategu at y ddarpariaeth gyfredol mewn ystod o feysydd gwahanol gan adeiladu ar y wybodaeth a rennir mewn modiwlau Rhan Un megis GW12220 Chwyldro a Dilyniant mewn Athroniaeth Wleidyddol, GW10420 Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol, a GW10620 Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol y Trydydd Byd a modiwlau Rhan Dau megis IP39220 The Third World in International Politics. Mae'n galluogi myfyrwyr sydd a diddordeb yn y pwnc i gaffael gwybodaeth arbenigol am nifer o ddamcaniaethau ar dan-ddatblygiad, trafodaethau polisi, a dadleuon athronyddol yngl'r a phwysigrwydd a'r rheidrwydd moesol i roi cymorth i'r anghenus pell.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn ychwanegu at ddarpariaeth yr Adran ym maes damcaniaeth wleidyddol ryngwladol a maes gwleidyddiaeth y trydydd byd trwy ddarparu ffocws ar y trafodaethau damcaniaethol a normadol yng nghyd-destun y byd annatblygedig Mae'n ategu at y ddarpariaeth gyfredol mewn ystod o feysydd gwahanol gan adeiladu ar y wybodaeth a rennir mewn modiwlau Rhan Un megis GW12220 Chwyldro a Dilyniant mewn Athroniaeth Wleidyddol, GW10420 Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol, a GW10620 Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol y Trydydd Byd a modiwlau Rhan Dau megis IP39220 The Third World in International Politics. Mae'n galluogi myfyrwyr sydd a diddordeb yn y pwnc i gaffael gwybodaeth arbenigol am nifer o ddamcaniaethau ar dan-ddatblygiad, trafodaethau polisi, a dadleuon athronyddol yngl'r a phwysigrwydd a'r rheidrwydd moesol i roi cymorth i'r anghenus pell.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6