Module Information

Cod y Modiwl
HC34130
Teitl y Modiwl
Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x 1 awr
Seminarau / Tiwtorialau Seminarau 10 x 1 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 3 Awr   supplementary examination  50%
Arholiad Semester 3 Awr   Semester Examination  3 hour examination  50%
Asesiad Ailsefyll supplementary assessment - essay 1  25%
Asesiad Ailsefyll supplementary assessment - essay 2  25%
Asesiad Semester traethawd o 2,500 o eiriau  25%
Asesiad Semester traethawd o 2,500 o eiriau  25%

Canlyniadau Dysgu

Ar ol cwblhau'r modiwl hwn, dylai'r myfyrwyr allu:
a) Dangos eu bod yn gyfarwydd a chorff sylweddol o wybodaeth hanesyddol am ddatblygiadau yng nghymdeithas Cymru yn y cyfnod 1868-1950
b) Meddwl yn feirniadol am y cysylltiadau rhwng y newidiadau cymdeithasol ac economaidd sylfaenol ac arferion cymdeithasol ehangach, a'r hunaniaethau cymdeithasol a gwleidyddol newydd a grewyd.
c) Dangos eu bod yn gyfarwydd ag ystod eang o dechnegau hanesyddol sy'r berthnasol i hanes cymdeithasol y Gymru fodern
ch) Hel eitemau priodol o dystiolaeth hanesyddol, a'r pwyso a'r mesur
d) Darllen testunau eilaidd, a'r dadansoddi a meddwl amdanynt yn feirniadol
dd) Datblygu'r gallu i bwyso a mesur cryfderau a gwendidau dadleuon hanesyddol penodol, a'r herio lle bo angen.
e) Datblygu sgiliau ar lafar (heb eu hasesu) a sgiliau ysgrifennu a fydd yn gwella drwy drafodaethau seminarau a thrwy ysgrifennu traethodau
f) Gweithio'r annibynnol ac ar y cyd, a chyfrannu at drafodaethau gr'r (heb eu hasesu).

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw olrhain y prif newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yng Nghymru oddi ar 1868. Ymhlith y themau a drafodir fydd goruchafiaeth a dirywiad y Gymru ymneilltuol Ryddfrydol; effaith dau Ryfel Byd ar y gymdeithas a'r newidiadau a achoswyd gan y Dirgwasgiad rhwng y rhyfeloedd; goruchafiaeth y Blaid Lafur ac ail-lunio'r economi oddi ar 1945.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6