Module Information

Module Identifier
TC10520
Module Title
Gweithdy Perfformio
Academic Year
2013/2014
Co-ordinator
Semester
Semester 1
Further Details:

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Practical Sesiwn ymarferol 1 x 2 awr yr wythnos
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Cyfraniad ac ymroddiad yn y dosbarthiadau  50%
Semester Assessment Llyfr nodiadau/dyddlyfr  50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Erbyn diwedd y modiwl dylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- cyfrannu`n effeithiol i waith byrfyfyr
- trefnu ei sesiwn personol i baratoi`r corff i weithio mewn sefyllfa ymarferol
- trefnu eu perfformiad eu hunain mewn grwpiau ac yn unigol
- cofnodi eu hymwneud a gwaith ymarferol yn effeithiol drwy ddogfennu`r prosesau a ddilynwyd
- mynegi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o `Safbwyntiau` Bogart a`u heffaith ar waith byrfyfyr ac ar berfformiad y grwp

Brief description

1. Creu Ensemble (i)
2. Creu Ensemble (11)
3. Ymarferion i baratoi`r corff
4. Chwaraeon i baratoi`r corff: Boal, Barker, Burgess

`Safbwyntiau` Bogart:
5. Gofod - Cydberthynas Ofodol (i)
6. Gofod - Cydberthynas Ofodol (ii)
7. Gofod - Daearyddiaeth (i)
8. Gofod - Daearyddiaeth (ii)
9. Gofod - Siap
10. Gofod - Ystum
11. Gofod - Ystumiau `bob dydd`
Ystumiau mynegiannol
12. Gofod - Pensaerniaeth
13. Amser - Tempo (cylfymder)
14. Amser - Parhad
15. Amser - Ymateb Cinesthetig
16. Amser - Ailadrodd

17. Y Canol
18. Y Llais
19. Cyflwyniad i Waith Rhagbaratoadol a Chyfansoddi
20. Cyfansoddi

NODIADAU AR YR ASESIAD:
LLYFR NODIADAU
Fe fydd y llyfr nodiadau yn gydwerth a thraethawd 3,000 o eiriau. Strwythurir y llyfr nodiadau ar ffurf 20 dadansoddiad byr (heb fod yn fwy na 150 o eiriau yr un) yn olrhain gwaith yr 20 dosbarth ymarferol. Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o`r technegau ymarferol a ddefynddiwyd yn y dosbarthiadau, yn ogystal a chrybwyll y drafodaeth ddiwylliannol y cyfeiriwyd ati yn ystod y dosbarthiadau.

CYFRANIAD AC YMRODDIAD YN Y DOSBARTHIADAU
Bydd aelodau staff yn asesu cyfraniad myfyrwyr wrth drafod a chyfrannu ar lafar yn y dosbarthiadau ymarferol. Rhan hanfodol o`r asesiad hwn fydd ystyriaeth o bresenoldeb a phrydlondeb y myfyrwyr, yn ogysta a`u hymroddiad yn y dosbarthiadau.

Aims

1. Creu Ensemble (i)
2. Creu Ensemble (11)
3. Ymarferion i baratoi`r corff
4. Chwaraeon i baratoi`r corff: Boal, Barker, Burgess

`Safbwyntiau` Bogart:
5. Gofod - Cydberthynas Ofodol (i)
6. Gofod - Cydberthynas Ofodol (ii)
7. Gofod - Daearyddiaeth (i)
8. Gofod - Daearyddiaeth (ii)
9. Gofod - Siap
10. Gofod - Ystum
11. Gofod - Ystumiau `bob dydd`
Ystumiau mynegiannol
12. Gofod - Pensaerniaeth
13. Amser - Tempo (cylfymder)
14. Amser - Parhad
15. Amser - Ymateb Cinesthetig
16. Amser - Ailadrodd

17. Y Canol
18. Y Llais
19. Cyflwyniad i Waith Rhagbaratoadol a Chyfansoddi
20. Cyfansoddi

NODIADAU AR YR ASESIAD:
LLYFR NODIADAU
Fe fydd y llyfr nodiadau yn gydwerth a thraethawd 3,000 o eiriau. Strwythurir y llyfr nodiadau ar ffurf 20 dadansoddiad byr (heb fod yn fwy na 150 o eiriau yr un) yn olrhain gwaith yr 20 dosbarth ymarferol. Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o`r technegau ymarferol a ddefynddiwyd yn y dosbarthiadau, yn ogystal a chrybwyll y drafodaeth ddiwylliannol y cyfeiriwyd ati yn ystod y dosbarthiadau.

CYFRANIAD AC YMRODDIAD YN Y DOSBARTHIADAU
Bydd aelodau staff yn asesu cyfraniad myfyrwyr wrth drafod a chyfrannu ar lafar yn y dosbarthiadau ymarferol. Rhan hanfodol o`r asesiad hwn fydd ystyriaeth o bresenoldeb a phrydlondeb y myfyrwyr, yn ogysta a`u hymroddiad yn y dosbarthiadau.

Content

1. Creu Ensemble (i)
2. Creu Ensemble (11)
3. Ymarferion i baratoi`r corff
4. Chwaraeon i baratoi`r corff: Boal, Barker, Burgess

`Safbwyntiau` Bogart:
5. Gofod - Cydberthynas Ofodol (i)
6. Gofod - Cydberthynas Ofodol (ii)
7. Gofod - Daearyddiaeth (i)
8. Gofod - Daearyddiaeth (ii)
9. Gofod - Siap
10. Gofod - Ystum
11. Gofod - Ystumiau `bob dydd`
Ystumiau mynegiannol
12. Gofod - Pensaerniaeth
13. Amser - Tempo (cylfymder)
14. Amser - Parhad
15. Amser - Ymateb Cinesthetig
16. Amser - Ailadrodd

17. Y Canol
18. Y Llais
19. Cyflwyniad i Waith Rhagbaratoadol a Chyfansoddi
20. Cyfansoddi

NODIADAU AR YR ASESIAD:
LLYFR NODIADAU
Fe fydd y llyfr nodiadau yn gydwerth a thraethawd 3,000 o eiriau. Strwythurir y llyfr nodiadau ar ffurf 20 dadansoddiad byr (heb fod yn fwy na 150 o eiriau yr un) yn olrhain gwaith yr 20 dosbarth ymarferol. Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o`r technegau ymarferol a ddefynddiwyd yn y dosbarthiadau, yn ogystal a chrybwyll y drafodaeth ddiwylliannol y cyfeiriwyd ati yn ystod y dosbarthiadau.

CYFRANIAD AC YMRODDIAD YN Y DOSBARTHIADAU
Bydd aelodau staff yn asesu cyfraniad myfyrwyr wrth drafod a chyfrannu ar lafar yn y dosbarthiadau ymarferol. Rhan hanfodol o`r asesiad hwn fydd ystyriaeth o bresenoldeb a phrydlondeb y myfyrwyr, yn ogysta a`u hymroddiad yn y dosbarthiadau.

Reading List

Should Be Purchased
Llyfr Darllen yr Adran TC10520: Gweithdy Perfformio Ar gael o Swyddfa'r Adran Primo search Bogart, A and Landau, T. (2005) The Viewpoints Book: A Practical Guide to Viewpoints and Composition Routledge Primo search Marshall, L. (2008) The Body Speaks Methuen Primo search
Recommended Background
Barba, Eugenio and Savarese, Nicola (1991) Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer Routledge Primo search Barker, C. (1977) Theatre Games Methuen Primo search Bigelow Dixon, M. and Smith, J.A. (1995) Anne Bogart Viewpoints Smith and Kraus Primo search Blakey, P. and Salisbury, J.M. (1992) The Muscle Book Bibliotek Books Primo search Boal, Augusto (2002) Games for Actors and Non-Actors Routledge Primo search Brook, Peter (1968) The Empty Space Penguin Primo search Grotowski, Jerzy (1975) Towards a Poor Theatre Routledge Primo search Hamilton, N. and Luttgens, K. (2002) Kinesiology Scientific Basis of Human Motion McGraw-Hill Primo search Hilton, Julian (1987) Performance Macmillan Primo search Linklater, Kristin (1976) Freeing the Natural Voice Drama Book Publishers Primo search Merlin, B. (2003) Konstantin Stanislavsky Routledge Primo search Meyerhold, Vsevolod (1998) Meyerhold on Theatre Routledge Primo search Millward, A. (1998) Y Corff Gomer Primo search Schechner, Richard (2002) Performance Studies Routledge Primo search Syer, J. and Connolly, C. (1984) Sporting Body, Sporting Mind C.U.P. Primo search Todd, M.E. (1997) The Thinking Body Dance Books Primo search Tufnell, M. and Crickmay, C. (1990) Body, Space, Image Virago Primo search Zarrilli, Philip (1995) Acting (Re)Considered Routledge Primo search

Notes

This module is at CQFW Level 4