Module Information

Cod y Modiwl
MT11310
Teitl y Modiwl
Ystadegaeth
Blwyddyn Academaidd
2014/2015
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 Awr (22 x 1 awr o ddarlithoedd MA11310 trwy gyfrwng y Saesneg).
Seminarau / Tiwtorialau 4 Awr (4 x 1 Awr o ddosbarthiadau tiwtorial). 2 Awr (Tiwtorialau Termau)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad semester  2 awr: arholiad ysgrifenedig  80%
Asesiad Semester 20%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad ail-eistedd  2 awr: arholiad ysgrifenedig  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

disgrifio'r syniad o gydamrywiant;

mesur cymedrau ac amrywiannau cyfuniadau llinellol o hapnewidion;

adnabod ffwythiannau tebygolrwydd addas ar gyfer sefyllfa benodol;

disgrifio modelu yn nhermau treialon Bernoulli a digwyddiadau hap;

defnyddio ffwythiannau i ddarganfod momentau a braslunio cromliniau;

asesu gwerth penodol mewn perthynas gyda gradd ffwythiant tebygolrwydd penodol;

mesur cymedrau a chyfranneddau o ddata;

esbonio'r defnydd o'r prawf ystadegol;

adeiladu a chynnal profion syml;

defnyddio tablau ystadegol perthnasol.

Nod

I gyflwyno Ystadegaeth i fyfyrwyr Mathemateg.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn anelu at ddatblygu modelau tebygolrwydd cyffredin sy'n gymwys ag amrywiaeth o sefyllfaoedd ynghyd ag egluro eu defnydd mewn cyd-destun ystadegol. Mae cyflwyniad i'r ddamcaniaeth o amcangyfrif hefyd yn cael ei gynnwys.

Cynnwys

Cynnwys:

1. Y BROBLEM O GASLIAD: Y gwahaniaeth rhwng tebygolrwydd a casgliad ystadegol. Asesu gwerthoedd 'nodweddiadol' o ddosraniad. Y syniad o ystadegyn. Amcangyfrif ac amcangyfrifynnau. Manwl gywirdeb. Tuedd, samplu, amrywiant a gwall sgwar cymedrig. Cymhariaeth o amcangyfrifynnau.
2. MODELU (STOCASTIG) WEDI'I SELIO AR DEBYGOLRWYDD (GAN GYNNWYS ENGHREIFFTIAU O GASGLIADAU): Treialon Bernoulli a dosraniadau wedi'i selio arnynt (Geometrig, Binomial). Polau opiniwn. Cydamrywiant a chydberthyniad.Amrywiantau cyfuniadau llinol o hapnewidynnau. Modelu hapddigwyddiadau. Y dosraniadau Poisson ac esbonyddol. Normalrwydd a'r Theorem Terfan Ganolog. Deddf Wan Rhifau Mawr.
3. CASGLIAD: Cymedr samplu, amrywiant samplu a gwyriad safonol cyfanswm y sampl a chyfartaledd y sampl. Profi ystadegol. Arwynebedd cynffon. Gwerthoedd p. Engreifftiau o brofion syml. Cyfyngau hyder.

Rhestr Ddarllen

Testun A Cyffredinol
Freund, John E. (2004.) John E. Freund's mathematical statistics with applications /Irwin Miller, Marylees Miller. 7th ed; international ed. Prentice Hall Chwilio Primo Hogg, Robert V. (c1988.) Probability and statistical inference /Robert V. Hogg, Elliot A. Tanis. 3rd ed. Macmillan Chwilio Primo Weiss, N. A. (c2006.) A course in probability /Neil A. Weiss, with contributions from Paul T. Holmes, Michael Hardy. Pearson Addison Wesley Chwilio Primo
Testun Ychwanegol Atodol
Wackerley, D.D., Mendenhall, W. & Scheaffer, R.L. (2002) Mathematical Statistics with Applications 6th Duxbury Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4