Module Information

Cod y Modiwl
FG16210
Teitl y Modiwl
Algebra a Hafaliadau Differol
Blwyddyn Academaidd
2015/2016
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Gweithdy 11 x Gweithdai 2 Awr
Darlith 11 x Darlithoedd 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad Ysgrifenedig  70%
Asesiad Semester Rhoi gwaith i mewn o Weithdai 1-4  30%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad Ysgrifenedig  100%

Canlyniadau Dysgu

Ar ddiwedd y modiwl, dylai myfyriwr fedru:
1. manipiwleiddio rhifau cymhlyg a defnyddio theorem DeMoivre.
2. Defnyddio algorithm rhannu ar gyfer polynomial
3. Deillio unfathiannau yn ymwneud ag israddau polynomial a'i gyfeirnodau
4. Braslunio graffau ffwythiannau syml
5. Esbonio cysyniad ffwythiant gwrthdro
6. Mynegi ffwythiannau mewn termau cyfres pwer
7. Dosbarthu hafaliadau differol yn nhermau gradd, homogenaidd, llinol a chyffredin/rhannol.
8. Adnabod strategaeth datrys ar gyfer hafaliadau differol cyffredin
9. Pennu'r nifer o amodau terfyn sydd eu angen I ddatrys hafaliad differol
10. Gwahanu hafaliadau differol cyffredin gwahanadwy a llinol-homogenaidd gyda cyfrenodau cyson
11. Gosod problemau ffisegol syml megys edwiniad ymbelydrol yn nhermau hafaliadau differol, ar wahan i enwau'r newidyddion a ddefnyddir mewn gwahanol nghyddestunau ffisegol.

Nod

I ddarparu myfyrwyr gyda dealltwriaeth cysyniadaol o algebra megys rhifau cymhlyg, polinomialauau, a ffwythiannau, sydd eu angen i ddeall cysyniadau ffisegol ac i ddatrys problemau ffisegol. I gyflwyno'r cysyniadau o hafaliadau differol cyffredin, a strategaeth datrys sylfaenol ar gyfer yr hafaliadau yma mewn gwahanol cyddestunau ffisegol.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn cyflwyno'r algebra sylfaenol sydd ei angen I astudio cysyniadau ffisegol ac i brosesu yn feintiol. Mae hefyd yn cyflwyno hafaliadau differol cyffredin, sy'n gynsail I bynciau megys acwsteg a mecaneg cwantwm.

Cynnwys

Rhifau cymhlyg: cynrhychioliaeth geometrig, theorem DeMoivre.
Polynomialau: rhannu polynomial, ffwythiannau cymesurol, perthynas rhwng israddau polynomial a'i gyfernodau.
Ffwythiannau o newidydd real: Graffiau o ffwythiannau sylfaenol (polynomia, esbonyddol, logarithmig, trigonometrig, hyperbolig ayyb), ffwythiannau cyfnodol, od- ac eil-ffwythiannau. Gweithrediadau ar ffwythiannau: adio, lluosi, rhannu, cyfansoddiad, asymptot, ffwythiannau gwrthdro.
Cyfres: cydgyfeiriant cyfres. Cyfres pwer.
Dosbarthu hafaliadau differol: gradd, cyffredin vs. rhannol, homogenaidd, llinol.
Hafaliadau gradd-gyntaf gyda newidyddion gwahanadwy. Edwiniad ymbelydrol. Amodau terfyn (e.e. gwerthoedd cychwynol)
Hafaliadau llinol gradd-cyntaf homogenaidd. Dull ffactor integru. Graddau uwch. (Disgyn yn rhydd o awyren)
Hafaliadau anhomogenaidd. Ffwythiant arbennig. Osgileiddiad wedi'i yrru. Achosion arbennig: rhan heterogenaidd yn datrys hafaliad homogenaidd.
Hafaliad differol cyffredin llinol gyda chyfernodau cyson. Polynomial nodweddiadol. Achosion arbennig: israddau dirywiedig. Tonnau sefyll

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu
Datblygu personol a chynllunio gyrfa
Datrys Problemau Problemau mathemategol i'w datrys yn y gweithdai
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil
Technoleg Gwybodaeth

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4