Module Information

Cod y Modiwl
GW12420
Teitl y Modiwl
Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1
Blwyddyn Academaidd
2015/2016
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 10 x Seminarau 2 Awr
Darlith 22 x Darlithoedd 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Adolygiad beirniadol (oddeunydd darllen dethol (1500 e)  30%
Asesiad Ailsefyll Adolygu erthygl (750 o eiriau)  20%
Asesiad Ailsefyll Egliro cysyniad gwleidyddol ( 500 o eiriau)  10%
Asesiad Ailsefyll Traethawd (2000 o eiriau)  40%
Asesiad Semester Adolygiad beirniadol (oddeunydd darllen dethol (1500 e)  30%
Asesiad Semester Adolygu erthygl (1000 o eiriau)  20%
Asesiad Semester Egliro cysyniad gwleidyddol ( 500 o eiriau)  10%
Asesiad Semester Traethawd (2000 o eiriau)  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos gwybodaeth feirniadol o brif gysyniadau disgyblaeth Cysylltiadau Rhyngwladol.

Dangos gallu i ddefnyddio’r cysyniadau hyn mewn amgylchiadau penodol a’u mireinio a/neu eu beirniadu yn unol â'r cyd-destun

Amlinellu synnwyr eang o’' ddisgyblaeth a'i dyfodol

Dangos gallu i gyflwyno dadl gydlynol ar lafar ac yn ysgrifenedig.

Dangos gallu i lunio gwaith cwrs wedi ei gyflwyno'n briodol ac yn cynnwys y cyfeiriadau priodol


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4