Module Information

Cod y Modiwl
CY10210
Teitl y Modiwl
Beirdd a Llenorion o 1900 hyd Heddiw
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Cyd-Ofynion
I'r rhai a fyn ddilyn cwrs gradd yn y Gymraeg: CY10110, CY10310, CY10410
Elfennau Anghymharus
CY10510, CY10610,CY10710, CY10810, CY12220, CY12810, CY12910
Rhagofynion
Cymraeg (Iaith Gyntaf) Safon Uwch ( fel arfer, ond nid o raid)

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  70%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  70%
Asesiad Ailsefyll Traethawd: 2000 o eiriau  30%
Asesiad Semester Traethawd: 2000 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Byddwch yn gyfarwydd, yn gyffredinol, a^ cherddi pwysicaf barddoniaeth yr Ugeinfed Ganrif ac a^ gwaith beirdd diweddar ar ddiwedd y cwrs.

2. Byddwch wedi astudio gwaith ffigurau mwyaf dylanwadol barddoniaeth y ganrif, e.e. T. H Parry-Williams, Saunders Lewis, Waldo Williams. Ond byddwch wedi trafod ambell gerdd gan feirdd llai adnabyddus sydd yn adlewyrchu digwyddiadau hanesyddol y cyfnod.

3. Byddwch yn gyfarwydd a^ mudiadau llenyddol y ganrif, e.e. Rhamantiaeth, Moderniaeth, Dadeni'r Gynghanedd, Ffeministiaeth.

4. Byddwch wedi astudio detholiad o gerddi yn fanwl ac ar ddiwedd y cwrs byddwch yn gallu trafod testunau penodol ac/neu agweddau cyffredinol ar farddoniaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif a dechrau'r ganrif hon.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth feirniadol o (i) Detholiad o nofelau a storiau (ii) Barddoniaeth y ganrif hon. Yn ogystal ag astudio gweithiau awduron sydd eisoes yn awduron clasurol, fel Saunders Lewis, W J Gruffydd a T H Parry-Williams, rhoddir sylw hefyd i weithiau gan awduron mwy diweddar megis Bobi Jones, Gwyn Thomas a Robin Llywelyn.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4