Module Information

Cod y Modiwl
CY12910
Teitl y Modiwl
Trafod y Byd Cyfoes trwy'r Gymraeg ii
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Cyd-Ofynion
CY10710 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Cyd-Ofynion
CY10610 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Cyd-Ofynion
CY10510 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Cyd-Ofynion
CY10810 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Cyd-Ofynion
CY12220 Dim ond i'r rhai a fyn dilyn cwrs gradd yn y Gymraeg.
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Gweithdy 16 x Gweithdai 1 Awr
Llafar 10 x Gweithgareddau Llafar 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester Arholiad Llafar ar ddiwedd y semester  40%
Asesiad Ailsefyll Prawf Gwrado a deall  25%
Asesiad Ailsefyll Cyflwyniad Llafar  25%
Asesiad Ailsefyll Arholiad Llafar  50%
Asesiad Semester Cyflwyniad Llafar  20%
Asesiad Semester Arwain Trafodaeth mewn seminar  10%
Asesiad Semester Cyfrannu at ddosbarthiadau llafar ac ymarferol  10%
Asesiad Semester Asesiad Parhaus mewn Gwrnado a Deall  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:


1. Trafod y byd cyfoes yn hyderus yn y Gymraeg.


2. Defnyddio ystod eang o eirfa briodol ac addas ar gyfer gwahanol feysydd.


3. Deall sut y mae'r Gymraeg yn gweithio yn y cyfryngau ac ar y we.

Disgrifiad cryno

Modiwl ymarferol ei ogwydd a fydd yn canolbwyntio ar ddysgu myfyrwyr ail-iaith i ddefnyddio Cymraeg llafar cyfoes wrth drafod eu meysydd pwnc neilltuol. Dysgir y derminoleg a chysyniadau sy'n angenrheidiol i ymdrin a'r Dyniaethau yn y Brifysgol a'r byd proffesiynol.
Rhoddir sylw i'r iaith lafar safonol a chanolbwyntir ar faterion cyfoes sy'r ymwneud a Chymru ac a'r byd yn gyffredinol.

Cynnwys

Darperir seminarau ar y pynciau canlynol, ac ar eraill yn ol y galw:
Y Newyddion a Materion Cyfoes
Materion Gwleidyddol
Problemau Cymdeithasol Cyfoes
Addysg yng Nghymru
Hanes Cymru
Chwaraeon
Cerddoriaeth
Y Gymraeg ar y We
Ymateb llafar i ffilm neu raglen deledu / radio
Gwrando a Deall
Ieithoedd Ewrop a'u diwylliant
(Cyflwynir geirfaoedd graddedig perthnasol i ehangu geirfa yn wythnosol)

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Holl bwrpas y modiwl yw galluogi myfyrwyr i'w mynegi eu hunain yn hyderus ar lafar yn y Gymraeg.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Trwy ymgyfarwyddo â materion cyfoes a dysgu sut i addasu deunydd i'w gyflwyno i eraill ar lafar. Trwy fagu hyder yn y Gymraeg.
Datrys Problemau Hanfod y modiwl fydd trin a thrafod nodweddion llafar Cymraeg cyfoes. Bydd problemau geirfa, cystrawen a mynegiant yn sicr o godi yn sgil y rhain.
Gwaith Tim Trwy gydweithio ag eraill i baratoi cyflwyniadau ac wrth arwain trafodaethau gr¿p.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Trwy werthuso adborth gan ddarlithwyr a thiwtoriaid
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol Dysgant am gywair Cymraeg Llafar Safonol a'r ffordd y'i defnyddir.
Sgiliau ymchwil Trwy ddod yn gyfarwydd â defnyddiau addas yn y llyfrgell, ar y we, ac yn y cyfryngau perthnasol
Technoleg Gwybodaeth Trwy ymchwilio ar bynciau ar y We

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4