Module Information

Cod y Modiwl
CY35520
Teitl y Modiwl
Hanes a Hanfodion Beirniadaeth Lenyddol
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
CY10110+CY10210+CY10310, CY10410 + naill ai CY12420 neu CY12510 + CY12610 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810 + CY12220
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 16 x Darlithoedd 1 Awr
Gweithdy 2 x Gweithdai 2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad atodol  60%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  60%
Asesiad Ailsefyll Papur seminar 1,500 o eiriau  20%
Asesiad Ailsefyll Papur seminar 1,500 o eiriau  20%
Asesiad Semester Papur seminar 1,500 o eiriau  20%
Asesiad Semester Papur seminar 1,500 o eiriau  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Trafod cysyniadau beirniadol.

Deall beirniadaeth lenyddol yn ei chyd-destun diwylliannol a chymdeithasol ehangach.

Ystyried, cloriannu a gwerthfawrogi cyfraniad beirniadaeth gan ddefnyddio ystod o dechnegau beirniadol.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad amseryddol bras i ystod o ddamcaniaethau llenyddol/athronyddol; o'r byd clasurol (Platoniaeth/Aristoteliaeth) trwy'r Oesoedd Canol a'r Dadeni a beirniadaeth eisteddfodol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cyflwynir myfyrwyr i brif ffrydiau theoretig yr ugeinfed ganrif, ac edrychir ar rai o brif feirniaid llenyddol y Gymraeg.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Disgwylir i fyfyrwyr gyfathebru¿n rhugl gan ddefnyddio Cymraeg graenus a chywir. Neilltuir cyfran o bob darlith i drafod darn o lenyddiaeth neu feirniadaeth yn fanylach.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Bydd y modiwl yn meithrin sgiliau astudio ac ymchwil. Bydd cynnwys y modiwl yn berthnasol i rai a fydd yn dilyn gyrfa ym myd dysgu, addysg a¿r dyniaethau.
Datrys Problemau Meithrinnir medrau¿r myfyrwyr mewn perthynas ag adnabod ac ymdrin â thestunau cymhleth o ran iaith, mynegiant a syniadaeth.
Gwaith Tim Anogir myfyrwyr i ddarllen gwaith ei gilydd ymlaen llaw ac ategu sylwadau ei gilydd.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Meithrinnir cyneddfau beirniadol y myfyrwyr mewn perthynas â'r testunau a astudir ac â¿u gwaith eu hunain. Anogir myfyrwyr i ddarllen gwaith ei gilydd ac i drafod eu gwaith ysgrifenedig wrth iddo gael ei baratoi.
Rhifedd Amherthnasol
Sgiliau pwnc penodol Dealltwriaeth o¿r berthynas rhwng hanes meddyliol gwleidyddol a diwylliannol y cyfnod dan sylw a¿i gynnyrch beirniadol.
Sgiliau ymchwil Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio traethawd sy¿n gofyn darllen y tu hwnt i¿r testunau a drafodir yn y darlithiau.
Technoleg Gwybodaeth Anogir myfyrwyr (a¿u hyfforddi lle bo hynny¿n briodol) i ddefnyddio ffynonellau ar y we er mwyn ategu eu gwaith.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6