Module Information

Cod y Modiwl
MT34210
Teitl y Modiwl
Dulliau Asymptotig mewn Mecaneg
Blwyddyn Academaidd
2017/2018
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhagofynion
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 22 x Darlithoedd 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad Ysgrifenedig  100%
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad Ysgrifenedig 

Disgrifiad cryno

Bydd nifer o broblemau mathemategol sy’n codi mewn mecaneg yn rhai y gellir eu gosod yn nhermau hafaliadau differol. Fel rheol, mae problemau o’r fath yn gosod sialensiau newydd o safbwynt mathemategol. Felly mae’r achos terfannol, sydd â datrysiad dadansoddol, yn hynod o bwysig. Prif amcan y dull asymptotig yw symleiddio’r broblem fathemategol sydd dan ystyriaeth.

Cynnwys

1. Sylfeini: prif syniadau a thechnegau, diffiniadau o’r symbolau Landau, dilyniannau a chyfresi asymptotig.
2. Dulliau aflonyddiad rheolaidd: polynomialau, hafaliadau differol cyffredin.
3. Dulliau aflonyddiad hynod: cydbwysedd trechol, graffiau Kruskal-Newton.
4. Brasamcan asymptoticg o integrynnau: cyfres Taylor, dull Laplace.
5. Osgiliadau aflinol: cymhelliant ffisegol, hafaliad Duffing, termau seciwlar, dull Linstedt-Poincare.
6. Osgiliadau gwanychol: cymhelliant ffisegol, dull dwy raddfa.
7. Dull asymptotig cymharus: technegau a chymhwysiad.
8. Dargludiad gwres mewn parthau tenau.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Na
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ychwanegiad defnyddiol i bortffolio mathemategol myfyriwr
Datrys Problemau Modiwl sy’n seiliedig ar broblemau
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Dod yn gyfarwydd a phwnc newydd mewn Mathemateg
Rhifedd Cynhenid mewn unrhyw fodiwl Mathemateg
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Annogir myfyrwyr i ymchwilio’n ddyfnach i’r pyntiau trwy ddeunydd ychwanegol
Technoleg Gwybodaeth Defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol, gan gynnwys MATLAB

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6