Module Information

Cod y Modiwl
CY20100
Teitl y Modiwl
Gloywi Iaith
Blwyddyn Academaidd
2018/2019
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Rhagofynion
CY10110 + CY10210 + CY10310 + CT10410 NEU CY10510 + CY10610 + CY10710 + CY10810
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 20 x Seminarau 1 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad Atodol  40%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  40%
Asesiad Ailsefyll Prawf Llafar  15%
Asesiad Ailsefyll Tasg Ysgrifenedig Estynedig  45%
Asesiad Semester Prawf llafar  15%
Asesiad Semester Ymarferion Wythnosol - cyfanswm o 20  45%

Canlyniadau Dysgu

O fanteisio i'r eithaf ar y modiwl hwn byddwch yn meddu ar ymwybyddiaeth o deithi'r Gymraeg ac yn medru ei defnyddio'n raenus ac yn gywir yn ysgrifenedig ac ar lafar. Bydd myfyrwyr a fydd yn rhagori yn medru arddangos meistrolaeth o nodweddion megis orgraff yr iaith, ffurfiau ac amserau berfau, cenedl enwau, y treigladau, llunio cymalau ac adnabod gwahanol fathau o frawddegau.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5