Module Information

Cod y Modiwl
DA22810
Teitl y Modiwl
Daearberyglon
Blwyddyn Academaidd
2018/2019
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlith 11 x Darlithoedd 2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 awr Arholiad  gydag un cwestiwn welwyd yn flaenorol ac 1 cwestiwn nas gwelwyd  100%
Arholiad Semester 2 Awr   2 awr Arholiad  gydag un cwestiwn welwyd yn flaenorol ac 1 cwestiwn nas gwelwyd  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifio'r prosesau deinamig sy'n arwain at ddigwyddiadau peryglus a sut y gellid lliniaru'r rhain.

Defnyddio adnoddau ar-lein i ymchwilio i ddigwyddiadau peryglus a deall tueddiadau hirdymor.

Asesu risg mewn amrywiaeth eang o beryglon naturiol.

Gynnig strategaethau lliniaru effeithiol.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl yn astudio tueddiadau hanesyddol mewn digwyddiadau peryglon naturiol ac yn archwilio cefndir cymdeithasol a diwylliannol llawer o drychinebau y gellir eu hosgoi.

Cynnwys

Trafodir enghreifftiau amrywiol a all gynnwys corwyntoedd, tsunami, llifogydd daeargrynfeydd, peryglon rhewlifol, peryglon amgylcheddol ac echdoriadau folcanig.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Ysgrifennu atebion arholiad
Datblygu personol a chynllunio gyrfa
Datrys Problemau Wedi'i ddatblygu wrth asesu risg a'r lliniaru.
Gwaith Tim Wedi'i ddatblygu twry trafodaethau a gweithgareddau grŵp.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun
Rhifedd Dadansoddi ystadegol o ddata ar ddaearberyglon.
Sgiliau pwnc penodol Gwybodaeth am natur daerberyglon a sut y maent yn cael eu hasesu a'u lliniaru.
Sgiliau ymchwil Wedi'i ddatblygu wrth baratoi am yr arholiad.
Technoleg Gwybodaeth Wedi'i ddatblygu trwy ddefnyddio adnoddau ar-lein sy'n cofnodi achosion o ddaearberyglon.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5