Module Information

Module Identifier
SC34100
Module Title
Prosiect ymchwil Seicoleg ar gyfer cyd-anrhydedd
Academic Year
2018/2019
Co-ordinator
Semester
Semester 1 (Taught over 2 semesters)
Other Staff

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture 5 x Darlithoedd 2 Awr
Workshop 2 x Gweithdai 2 Awr
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Cais Moeseg (1000 o eiriau - heb gynnwys atodiadau)  10%
Semester Assessment adroddiad ysgrifenedig (4500 geiriau)  90%
Supplementary Assessment Cais Moeseg (1000 o eiriau - heb gynnwys atodiadau)  10%
Supplementary Assessment adroddiad ysgrifenedig (4500 geiriau)  90%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fod yn gallu.
1. Dangos gallu i gynllunio astudiaeth ymchwil gwreiddiol a llunio damcaniaethau ymchwil neu gwestiynau, yn seiliedig ar lenyddiaeth flaenorol.


2. Asesu'r llenyddiaeth yn yr ardal yn feirniadol ac archwilio goblygiadau'r llenyddiaeth hynny ar gyfer yr astudiaeth.

3. Dangos ymwybyddiaeth o faterion moesegol trwy gymeradwyaeth llwyddiannus y cynnig prosiect gan bwyllgor moeseg yr Adran / Athrofa ac yn cynnal y gwaith ymchwil, trin data, ac yn ysgrifennu i fyny a lledaenu dilynol o ganlyniadau.

4. Nodi, cyfiawnhau, a defnyddio a disgrifio dulliau ar gyfer casglu a dadansoddi data yn briodol fel gall yr astudiaeth eu hailadrodd yn llawn.

5. Cyflwyno'r canlyniadau yn gywir ac yn briodol, a gwerthuso'r canlyniadau'n feirniadol mewn perthynas ag ymchwil sy'n bodoli eisoes.

6. Ystyried unrhyw gyfyngiadau, goblygiadau a chymwysiadau canlyniadau'r ymchwil, a sut y gall yr astudiaeth cael ei ddatblygu yn y dyfodol.

7. Cyfleu canfyddiadau mewn adroddiad ysgrifenedig.

8. Dogfennu, cynnal a gallu tystiolaethu cofnod priodol a thrylwyr o'r broses ymchwil, o'r syniad gwreiddiol i ysgrifennu i fyny'r ymchwil.

Brief description

Disgwylir i fyfyrwyr ymgymryd a'r gwaith angenrheidiol i ddylunio, cynllunio, a rhedeg astudiaeth yn seiliedig ar ragdybiaethau priodol neu gwestiynau ymchwil gyda chymorth goruchwyliwr. Rol y goruchwyliwr yw darparu arweiniad i'r myfyriwr drwy gydol y prosiect, ond mae myfyrwyr yn cael eu hannog i weithio mor annibynnol ag y bo modd. Mae faint o amser a dreulir ar y prosiect amrywio yn ôl natur yr astudiaeth, fodd bynnag, dylai myfyrwyr ddisgwyl treulio o leiaf 200 awr yn gweithio ar eu prosiect.

Aims

Mae Seicoleg yn ddisgyblaeth empirig a cheir myfyrwyr eu cyflwyno i ddulliau gwyddonol, meintiol ac ansoddol o ymchwilio ar draws pob cynllun gradd. Mae pwysigrwydd y prosiect blwyddyn olaf yn cael ei adlewyrchu yn yr angen i fyfyrwyr gwblhau prosiect dan oruchwyliaeth fel gofyniad craidd ar gyfer y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig a'r Meincnod QAA ar gyfer Seicoleg.

Content

Mae cydrannau a addysgir ar y modiwl yn gyfyngedig ac yn canolbwyntio ar y canlynol:
  • Y broses oruchwyliol a moesegol ymchwil
  • Ysgrifennu eich traethawd hir

Notes

This module is at CQFW Level 6